Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 8

Ilościowe i jakościowe czynniki wzrostu, relacje między nimi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2051

Ilościowe i jakościowe czynniki wzrostu, relacje między nimi. Podstawowe współzależności przyczyniające się do wzrostu, rozwoju gospodarczego to czynniki wzrostu: a) ilościowe: - praca (siła robocza), - narzędzia pracy (majątek, środki trwałe), - zasoby naturalne b) jakościowe: - wydajność pracy,...

Implikacje makroekonomicznego deficytu budżetowego i długu publicznego...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

Implikacje makroekonomicznego deficytu budżetowego i długu publicznego w Polsce. Mamy więc teoretycznie rzecz biorąc następujące implikacje makroekonomiczne, wynikające z deficytu budżetowego i długu publicznego w Polsce. Pierwsza hipoteza dotyczy występowania deficytu i finansowania długu public...

Innowacje finansowe w działalności Banku Centralnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Innowacje finansowe w działalności B.C. SWAP - firma amerykańska taniej dostanie kredyty w Nowym Jorku niż w Londynie a angielska w Londynie, ale obie firmy uczestniczą w światowym rynku przepływów wartościowych i się orientują, że czasami ze względu na proces

Istota kwestii agrarnej we współczesnych wysoko rozwiniętych gospodark...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1330

Istota kwestii agrarnej we współczesnych wysoko rozwiniętych gospodarkach Kwestia agrarna - problem niedostosowania rolnictwa pod względem jego struktury i jego struktury do istniejącej na zewnątrz sytuacji . Skąd każda próba łagodzenia tych nie dostosowań sprowadza się do zmiany warunków rozwoju...

Istota oraz założenia teorii kosztw komparatywnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Istota oraz założenia teorii kosztów komparatywnych. Pierwszym ekonomistą preferującym wymianę zagraniczną w warunkach ekwiwalentności i różnych specjalizacji był sir David Ricardo. Stworzył teorię kosztów komparatywnych, w których uzasadn...

Istota spółki transnarodowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Istota spółki transnarodowej. Między przedsiębiorstwami tworzącymi spółkę transnarodową występuje trojaki rodzaj powiązań: n firma macierzysta przesyła do filii wytyczne dotyczące ich działalności (przepływ informacji), n w drugim kierunku płyną ...

Kryteria rozróżniania klasowych ustrojów gospodarczych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

Kryteria rozróżniania klasowych ustrojów gospodarczych. Ustrój klasowy - mamy z nim do czynienia wtedy, gdy jakaś część ludności, nie z uwagi na to, czym się zajmuje, lecz z racji pochodzenia objęta jest na mocy prawa większą liczbą zakazów prowadzenia i nakazów wykonywania czynności gospodarczyc...

Krzywa Philipsa jako teoria inflacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1435

Krzywa Philipsa jako teoria inflacji. Philips zauważył, że jeśli rosły ceny to bezrobocie malało, tzn. im mniejsza inflacja tym większe bezrobocie. Jeśli się da ludziom pieniądze to ludzie nie będą bezrobotni, ale wzrośnie inflacja. Jeśli ludziom zabierze się pieniądze, inflacja zmaleje ale wzroś...