Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 9

Luka recesyjna i luka inflacyjna a restryktywna i ekspansywna polityka...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 2044
Wyświetleń: 9681

Luka recesyjna i luka inflacyjna a restryktywna i ekspansywna polityka fiskalna. Luka recesyjna pojawia się wtedy, gdy równowaga miedzy zagregowanym popytem i podażą występuje na poziomie niższym niż wynikającym z wielkości produktu narodowego przy pełnym zatrudnieniu. Miarą luki recesyjnej jest ...

Mechanizm powstawania asymetrii w warunkach nierwnowagi popytowej i po...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

Mechanizm powstawania asymetrii w warunkach nierównowagi popytowej. Mechanizm asymetrii nierównowagi popytowej sprowadza się do tego, że każdy impuls wzmożonego popytu na dobra zaopatrzeniowe dociera, do ogniwa s (dział surowców), a im bliżej końca ciągu tym dociera on mniejszą ilość razy. Dział ...

Mechanizm powstawania nierównowagi popytowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

Mechanizm powstawania nierównowagi popytowej. Przedsiębiorstwo w gospodarce centralnie zarządzanej w celu powiększania zysku ucieka się do nieco innej metody niż w gospodarce rynkowej. W dyskusji ze zwierzchnikiem próbuje go przekonać, że ilość środka na

Miejsce budżetów i banków w świetle przepływów rzeczowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Miejsce budżetów i banków w świetle przepływów rzeczowych. Jest to problem IV ćwiartki. W gospodarce centralnie planowanej banki pełniły rolę kasy, nie rynek rządził gospodarką - ale plan, stąd pojawił się problem niezbilansowania gospodarki. Czwarta ćwiartka przepływów międzygałęziowych dotyczył...

Model struktury podmiotowej gospodarki rynkowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1442

Model struktury podmiotowej gospodarki rynkowej. PODMIOT EKONOMICZNY - jest nim każda jednostka lub zorganizowana grupa ludzi, która posiada jakikolwiek zakres swobody podejmowania czynności gospodarczych. Podmioty ekonomiczne mogą posiadać dwojaki status : a) mogą istnieć realnie (albo istniały ...

Model wzrostu Haroda

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

Ogólna charakterystyka modelu wzrostu Haroda. Harrod w swym modelu wykorzystał współzależności między inwestycjami, a oszczędnościami: Inwestycje = Oszczędnością. Ustalił on ważną relację między wydatkami inwestycyjnymi I, a przyrostem dochodu narodowego DD. Relacje te nazwane zostały przyrostem ...

Na czym polega aktywna polityka fiskalna i co to są nieautomatyczne st...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1995

Na czym polega aktywna polityka fiskalna i co to są nieautomatyczne stabilizatory gospodarki. Aktywna polityka fiskalna to polityka wymagająca zaangażowania rządu, gdzie występują ciągłe zmiany wysokości podatków, ceł, progów podatkowych, zasiłków dla bezrobotnych itp. Aktywna polityka fiskalna t...

Neomonetarystyczna interpretacja krzywej Philipsa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1743

Neomonetarystyczna interpretacja krzywej Philipsa. Neomonetaryści twierdzą, że zmiany ilości pieniądza (np. poprzez płace), decydują o zmianach nominalnego dochodu i cen, ale nie mają wpływu na zmiany realnych wielkości makroekonomicznych jak produkcja i zatrudnienie. Krzywa Philipsa w długim okr...

Nierównowag popytowa i podażowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2499

Nierównowaga popytowa jako przypadłość gospodarki centralnie zarządzanej. Obserwujemy nadmiar popytu w stosunku do podaży. Podaż nie reaguje na zmianę sen ponieważ przedsiębiorstwa objęte dyrektywami kalkuluje wielkość produkcji nie biorąc c...