Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 10

Obszar międzynarodowych powiązań gospodarczych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Obszar międzynarodowych powiązań gospodarczych. Ogólnie międzynarodowe powiązania gospodarcze można podzielić na: n handel towarami i usługami (handel zagraniczny), n przepływy czynników produkcji, kapitału, siły roboczej,, technologii, Dominującą rolą we wzajemnych obrotach odgrywał i odgrywa na...

Operacje otwartego rynku w działalności banku centralnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Operacje otwartego rynku w działalności banku centralnego. Operacje otwartego rynku są to operacje banku centralnego dokonywane na rynku pieniężnym polegające na sprzedaży lub zakupie papierów wartościowych. Gdy są sprzedawane odpływają pieniądze z rynku, gdy skupowane pieniądze na rynek się wydo...

Podstawowe kategorie dochodu narodowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2275

Podstawowe kategorie dochodu narodowego wg SNA (GNP, NNP, DNP, NI, DPA, DNP) wskazać różnice. GNP = PNB - to suma dochodów wszystkich obywateli danego kraju niezależnie od miejsca świadczenia usług. Liczony w cenach rynkowych. NNP = PNN - ilość pieniędzy jaką dysponuje gospodarka na dobra i usług...

Podział dochodu wg MPS

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

Podział dochodu wg MPS. W metodologii MPS występują trzy fazy podziału dochodu: a) faza pierwotna: uczestniczą w niej przedsiębiorstwa produkcyjne i przedsiębiorstwa wytwarzające usługi produkcyjne oraz zatrudnieni w nich pracownicy. Dochód zostaje podzielony na płace dla pracowników i zysku dla ...

Pojęcie i cechy specyficzne gospodarstwa domowego jako podmiotu gospod...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Pojęcie i cechy specyficzne gospodarstwa domowego jako podmiotu gospodarki rynkowej. Gospodarstwo domowe jest to jednostka, którą tworzą ludzie wspólnie zamieszkujący oraz podejmujący decyzje co do sposobów uzyskiwania dochodów i ich wykorzystywania dla zaspokojenia potrzeb swoich członków. Dwois...

Pojęcie i przejawy asymetrii nierównowagi podażowej i popytowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1638

Pojęcie i przejawy asymetrii nierównowagi podażowej. Ciąg technologiczny Jeśli podaż jednego z elementów ciągu technologicznego jest większa niż pozostałych wówczas mamy asymetrię podażową. Im bliżej początku ciągu technologicznego tym wyższa nierównowaga podażowa, tym większe nadwyżki produktów ...

Pojęcie i mierniki inflacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2366

Pojecie i mierniki inflacji. Inflacja ma miejsce, kiedy wzrasta ogólny poziom cen i kosztów. Pojęcie inflacji nie jest jednoznacznie zdefiniowane. Wywołuje nieporozumienia najczęstszym jest np. gdy drożeją towary, to inflacja nie jest tego powodem, a tylko skutkiem wzrostu cen towarów. Gdy chcemy...

Pojęcie wzrostu, rozwoju, stagnacji i recesji w gospodarce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Pojecie wzrostu, rozwoju, stagnacji i recesji w gospodarce. a) wzrost gospodarczy: Jeżeli dochód narodowy (MPS) lub produkt społeczny (SNA) w roku tn jest większy niż w roku t1, w okresie t1..tn to dokonał się wzrost gospodarczy. Wzrost gospodarczy - zmiany wielkości głównie takich jak rozmiary

Porównawcza charakterystyka cyklu koniunkturalnego w gospodarce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Porównawcza charakterystyka cyklu koniunkturalnego w gospodarce. W gospodarce rynkowej podstawowym zagrożeniem jest niedostatek popytu. Wzrost popytu na jakiś towar nazywany bywa poprawą koniunktury. Cykliczne wahania koniunktury ogólnogospodarczej, czyli globalnego popytu przebiegającego od punk...