Podstawowe kategorie dochodu narodowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2254
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe kategorie dochodu narodowego - strona 1 Podstawowe kategorie dochodu narodowego - strona 2

Fragment notatki:


Podstawowe kategorie dochodu narodowego wg SNA (GNP, NNP, DNP, NI, DPA, DNP) wskazać różnice. GNP = PNB - to suma dochodów wszystkich obywateli danego kraju niezależnie od miejsca świadczenia usług. Liczony w cenach rynkowych. NNP = PNN - ilość pieniędzy jaką dysponuje gospodarka na dobra i usługi po odłożeniu na amortyzację. Jest to PNB minus amortyzacja w cenach rynkowych. NI - jest mniejszy od PNN o podatki pośrednie ( podatki pośrednie nie są bowiem częścią składową DN według cen czynników produkcji). DNP = PKB - jest to wartość produkcji finalnej wytworzonej przez czynniki produkcji, zlokalizowane na terenie danego kraju. Można go mierzyć za pomocą : sumy wartości dodanej, sumy dochodów czynników produkcji, sumy wydatków na dobra finalne. DPI - dochód do dyspozycji gospodarstw domowych po potrąceniu podatków pośrednich, przeznaczony na konsumpcję i oszczędności. Różnice między nimi to liczenie w cenach czynników produkcji lub rynkowych, a także elementy takie jak : amortyzacja, podatki pośrednie i bezpośrednie, pensje i płace, nierozdzielone zyski. GNP - Gross National Product - PNB - jest miernikiem (całkowitych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju powiększonych o dochody NETTO z tytułu własności za granicą) całkowitych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca świadczenia usług przez czynniki produkcji. Jest on liczony w cenach rynkowych. Elementy GNP: 1. amortyzacja i straty, 2. podatki pośrednie - subsydia, 3. narzuty na świadczenia socjalne, 4. podatki bezpośrednie, 5. nierozdzielone zyski, 6. pensje i płace, 7. inne dochody ludności z tytułu własności środków produkcji, 8. dochody właścicieli przedsiębiorstw, 9. dochody państwa z tytułu własności oraz przedsiębiorstw, GNP 1. Akumulacja brutto, 2. zakupy rządowe, 3. wydatki konsumpcyjne, NNP - NET NATIONAL PRODUCT - PNN - jest mniejszy od PNB (GNP) o wielkość amortyzacji (amortyzacja jest miarą szybkości zmniejszania się wartości istniejącego w kraju zasobów kapitału trwałego w danym okresie, będącego wynikiem jego fizycznego lub ekonomicznego zużycia. Liczony w cenach rynkowych: 1. podatki pośrednie - subsydia, 2. narzuty na świadczenia socjalne, 3. podatki bezpośrednie, 4. nierozdzielone zyski, 5. pensje i płace, 6. dochody własności przedsiębiorstw, 7. inne dochody ludności z tytułu własności środków produkcji, 8. dochody państwa z tytułu własności oraz przedsiębiorstw, NI - NATIONAL INCOME OF FACTOR - DNCW - jest mniejszy od PNN (NNP) o wielkość podatków pośrednich (podatki pośrednie nie są bowiem częścią składową dochodu narodowego według cen czynników wytwórczych. Elementy NI: 1. narzuty na świadczenia socjalne, 2. podatki bezpośrednie, 3. nierozdzielne zyski, 4. pensje i płace, 5. dochody własności przedsiębiorstw, 6. inne dochody ludności z tytułu własności środków produkcji, 7. dochody państwa z tytułu własności oraz przedsiębiorstw, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz