Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 11

Przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1211

Pojęcie i cel przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Przedsiębiorstwo jest najbardziej charakterystycznym pomiotem gospodarki rynkowej. Jest to jednostka gospodarcza, która w oparciu o zatrudnione czynniki wytwórcze produkuje i sprzedaje dobra dążąc do uzyskania nadwyżki przychodów nad wydatkami...

Przedsiębiorstwo Skarbu Państwa w gospodarce rynkowej - cechy specyfic...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Przedsiębiorstwo skarbu państwa w gospodarce rynkowej cechy specyficzne. Jeśli chodzi o sposób zorganizowania przedsiębiorstwa państwowego to nie odbiega on zasadniczo od firmy prywatnej. Cecha, która najbardziej różni przedsiębiorstwo państwowe od prywatnego to bezpośredniość powiązań przedsiębi...

Przedsięwzięcia antyinflacyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1897

Przedsięwzięcia antyinflacyjne. Inflację skutecznie zwalczać może tylko państwo, bo tylko państwo może reprezentować interes całego społeczeństwa, dysponując odpowiednimi narzędziami i środkami. Wymienię najważniejsze: I. polityka finansowa. Jej cel to pokrycie wydatków budżetowych dochodami. Pod...

Przyczyny i skutki inflacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1694

Przyczyny i skutki inflacji. Przyczyny inflacji Inflacja nie ma jednej przyczyny, jest następstwem współzależności wielu zjawisk ekonomiczno - społecznych, zachodzących we współczesnych gospodarkach. Przyczyną i początkiem ogniwa łańcucha skutkowo -przyczynowego jest struktura środków produkcji, ...

Punkty zwrotne w cyklu koniunkturalnym wg inwestycyjnej teorii prof. K...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

Punkty zwrotne w cyklu koniunkturalnym wg inwestycyjnej teorii prof. Kaleckiego. W cyklu koniunkturalnym wg inwestycyjnej teorii wzrostu Kaleckiego mamy do czynienia z dwoma głównymi punktami zwrotnymi. Pierwszy gdy gospodarka przechodzi z fazy rozkwitu do fazy kryzysu, drugi w momencie przejścia...

Relacje miedzy wydatkami inwestycyjnymi a poziomem zasobów kapitału

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

Relacje miedzy wydatkami inwestycyjnymi a poziomem zasobów kapitału wg teorii Kaleckiego. W teorii cyklu prof. Kalecki ukazał nam relacje między wydatkami inwestycyjnymi, a przeciętnym poziomem zasobu kapitału. Gdy wydatki rosną, a ich poziom ukształtowany jest na poziomie zużycia kapitału wtedy ...

Rola banku centralnego w kształtowaniu podaży pieniądza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1512

Rola B.C. w kształtowaniu podaży pieniądza. Miarą podaży pieniądza jest suma pieniądza krajowego w obiegu poza systemem bankowym oraz wkładów na żądanie (avista) w bankach komercyjnych, na które sektor prywatny może wystawić czek. Podaż pieniądza traktujemy jako iloczyn bazy monetarnej i mnożnika...

Rola banku centralnego w systemie finansowym państwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 651

Rola banku centralnego w systemie finansowym państwa. Do zadań banku centralnego należą między innymi :sterowanie emisja biletów bankowych kredytowanie innych banków, utrzymanie kursów pieniądza narodowego w określonych granicach ,obsługa bankowa rządu i udzielanie porad, administrowanie państwow...

Rola instrumentów pośrednich w prowadzeniu zagranicznej polityki gospo...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 959

Rola instrumentów pośrednich w prowadzeniu zagranicznej polityki gospodarczej. Instrumenty pośrednie zagranicznej polityki gospodarczej oddziaływujące na obrotu handlowe i kapitałowe z zagranicą: n kurs walutowy, n wewnętrzna polityka fiskalna, n i monetarna, Oprócz tych narzędzi wyróżniamy środk...