Pojęcie i cechy specyficzne gospodarstwa domowego jako podmiotu gospodarki rynkowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i cechy specyficzne gospodarstwa domowego jako podmiotu gospodarki rynkowej - strona 1

Fragment notatki:


Pojęcie i cechy specyficzne gospodarstwa domowego jako podmiotu gospodarki rynkowej. Gospodarstwo domowe jest to jednostka, którą tworzą ludzie wspólnie zamieszkujący oraz podejmujący decyzje co do sposobów uzyskiwania dochodów i ich wykorzystywania dla zaspokojenia potrzeb swoich członków. Dwoistość gospodarstwa domowego to konieczne współwystępowanie działalności zarobkowej i konsumpcyjnej. Pozyskiwanie środków na zaspokojenie potrzeb było różnie w historii przez ludzi realizowane. Praca u siebie jaki i zarobkowa, pozyskiwanie środków z posiadania własności, korzystanie ze świadczeń itp. We współczesnej gospodarce rynkowej występują trzy źródła uzyskiwania dochodów. Są nimi praca, własność (zarówno ziemi, jak i kapitału) oraz świadczenia obu wymienionych wyżej rodzajów. Gospodarstwa domowe są jedynymi właścicielami pracy oraz jednym z dwu właścicieli ziemi i kapitału. Za usługi z udostępniania ziemi i kapitału gospodarstwa domowe otrzymują zysk, procent, względnie rentę, natomiast za wynajmowanie siły roboczej - płacę. Kupującymi usługi tych czynników i płacącymi za nie są: n przedsiębiorstwa n państwo, n względnie instytucje finansowe, Jako dodatkowe źródła dochodu, należy wymienić świadczenia (z budżetu i funduszy emerytalnych oraz kas ubezpieczeniowych), Pewne strumienie finansowe odpływają też z gospodarstw domowych, a mianowicie składki ubezpieczeniowe, emerytalne oraz podatki osobiste (głównie dochodowy). Jeśli od dochodu gospodarstw domowych odejmiemy składki ubezpieczeniowe, emerytalne oraz podatki osobiste to otrzymamy dochód do dyspozycji w gospodarstwie domowym. DPI (Disposable Personal Icome Dochód pozostający do dyspozycji). Konsumpcja C i oszczędności S są podstawowym składnikiem dochodu pozostającego do dyspozycji gospodarstw domowych. Ustalenie proporcji między C i S jest dla gospodarstwa domowego przedmiotem wyboru. Wpływ na to mają obiektywne zmienne takie jak poziom cen, wysokość stopy procentowej, dywidendy, renty, oraz wysokość dochodu będącego do dyspozycji (im wyższy dochód - tym wyższy udział S) oraz subiektywne zmienne tzw. preferencje indywidualne. W tym przypadku gospodarstwo domowe występuje po stronie popytowej na rynku produktów, nabywając dobra finalne, a także usługi od przedsiębiorstw, a w pewnym stopniu również od państwa. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz