Model struktury podmiotowej gospodarki rynkowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model struktury podmiotowej gospodarki rynkowej - strona 1 Model struktury podmiotowej gospodarki rynkowej - strona 2

Fragment notatki:


Model struktury podmiotowej gospodarki rynkowej. PODMIOT EKONOMICZNY - jest nim każda jednostka lub zorganizowana grupa ludzi, która posiada jakikolwiek zakres swobody podejmowania czynności gospodarczych. Podmioty ekonomiczne mogą posiadać dwojaki status : a) mogą istnieć realnie (albo istniały realnie w przeszłości); b) mogą być tworami teoretycznymi, modelami, reprezentującymi jednak jakąś klasę podmiotów realnych. W modelu struktury podmiotowej, współczesnej gospodarki rynkowej możemy wyróżnić pięć typów podmiotów: 1) przedsiębiorstwa; 2) gospodarstwa domowe; 3) państwo (władze gospodarcze); 4) instytucje finansowe; 5) podmioty demokracji gospodarczej. PRZEDSIĘBIORSTWA - są jedynymi producentami i dostawcami dóbr i usług. Wynajmują one czynniki wytwórcze od gospodarstw domowych lub państwa. Punkt widzenia i zasięg oddziaływania przedsiębiorstw jest mikroskalowy. GOSPODARSTWA DOMOWE - są jedynym właścicielem i dostawcą czynników wytwórczych. Jeżeli nie występuje własność publiczna bez uwzględnienia państwa, każde przedsiębiorstwo bezpośrednio lub pośrednio należy albo w całości do jednego gospodarstwa domowego, albo w sposób rozczłonowany do wielu gospodarstw domowych. Punkt widzenia i oddziaływanie gospodarstwa domowego jest mikroskalowy. To co zachodzi między przedsiębiorstwami, a gospodarstwami domowymi oraz między samymi przedsiębiorstwami stanowi rynek. PAŃSTWO - nie jest podmiotem jednorodnym ja poprzednie, lecz obejmuje różne instytucje władzy państwowej w jakimś stopniu kontrolujące gospodarkę i wpływające na nią. Nie obejmuje natomiast przedsiębiorstw należących do państwa. Punkt widzenia i oddziaływanie państwa jest makroskalowe. Państwo sprzedaje lub wynajmuje kapitał innym podmiotom gospodarczym. Oddziałuje ono również na zachowanie występujących w gospodarce podmiotów przez działalność w zakresie prawodawstwa gospodarczego. W jej rezultacie tworzy się ustrój gospodarczy, określający "komu oraz jak...". INSTYTUCJE FINANSOWE - pojęcie to obejmuje podmioty niejednorodne. Zaliczamy do nich centralny bank emisyjny, banki komercyjne, banki inwestycyjne oraz kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, towarzystwa inwestycyjne, giełdy pieniężne, firmy brokerskie i dealerskie itp. Instytucje te prowadzą transakcje, których przedmiotem jest wypożyczanie lub sprzedaż kapitału występującego w postaci finansowej. Instytucje te obsługują większość transakcji zarówno na rynku czynników wytwórczych, jak i na rynku produktów, usług. Ponad to pełnią funkcję finansowego kontrolera innych podmiotów gospodarczych, oceniając ich kondycję ekonomiczną i wspomagając rozwój, względnie doprowadzając do upadku. PODMIOTY DEMOKRACJI GOSPODARCZEJ. Najistotniejszą cechą podmiotów demokracji gospodarczej jest to, że wyrażając interesy pewnych środowisk społecznych w kwestiach ekonomicznych i dążąc do lepszej ich realizacji, wywierają nacisk na inne podmioty w celu podjęcia względnie zaprzestania przez te ostatnie pewnych czynności gospodarczych lub prawodawczych (w zakresie dotyczącym gospodarki). Formy nacisku generalnie można podzielić na gwałtowne: strajk, demonstracje czy bojkot oraz formy pokojowe: petycje, negocjacje, inicjatywy ustawodawcze i inne, Podmioty gospodarcze dzielimy: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz