Istota kwestii agrarnej we współczesnych wysoko rozwiniętych gospodarkach

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota kwestii agrarnej we współczesnych wysoko rozwiniętych gospodarkach - strona 1

Fragment notatki:


Istota kwestii agrarnej we współczesnych wysoko rozwiniętych gospodarkach Kwestia agrarna - problem niedostosowania rolnictwa pod względem jego struktury i jego struktury do istniejącej na zewnątrz sytuacji . Skąd każda próba łagodzenia tych nie dostosowań sprowadza się do zmiany warunków rozwoju rolnictwa , a tym samym gospodarki chłopskiej. W historii próbowano rozwiązać kwestię agrarną kilkoma metodami .Traktowano ją jako problem niedostosowań strukturalnych. Wymieńmy tu: 1. kolektywizacja i nacjonalizacja rolnictwa. 2. przekształcenie chłopów w farmerów. 3. kapitalizacja rolnictwa i przekształcanie chłopów w najemnych robotników rolnych. Żadna z tych reform nie rozwiązała ostatecznie kwestii agrarnej , która przejawia się nadal w kilku formach : · nienadążanie wzrostu produkcji rolnej za rozwojem całej gospodarki narodowej i wzrostem popytu na żywność. · niższa niż w reszcie gospodarki wydajność pracy i produkcyjność innych czynników. · niska elastyczność rolnictwa w zakresie struktury produkcji , jak i metod wytwarzania · dysparytet (nierówność) dochodów ludności rolniczej do pozarolniczej. Nie wszystkie z problemów występują jednocześnie .Ich nasilenie zależy od stopnia rozwoju gospodarki jako całości. Fenomeny gospodarki chłopskiej. · niemożność adaptowania rolnictwa do reszty gospodarki . Wiąże się to z obowiązującą rośliny fotosyntezą. · obowiązek nawożenia gleby. · zmienność natężenia pracy · ostateczny rezultat pracy rolnika pozostaje wielką niewiadomą. · praca dla rolnika nie jest zawodem lecz sposobem życia. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz