Kryteria rozróżniania klasowych ustrojów gospodarczych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kryteria rozróżniania klasowych ustrojów gospodarczych - strona 1

Fragment notatki:


Kryteria rozróżniania klasowych ustrojów gospodarczych. Ustrój klasowy - mamy z nim do czynienia wtedy, gdy jakaś część ludności, nie z uwagi na to, czym się zajmuje, lecz z racji pochodzenia objęta jest na mocy prawa większą liczbą zakazów prowadzenia i nakazów wykonywania czynności gospodarczych niż pozostała jej część. Obszar swobody gospodarczej klasy uprzywilejowanej obejmuje wszystkie czynności gospodarcze z wyjątkiem tych, które bądź są zastrzeżone dla państwa, bądź są przez państwo nakazane. W innej sytuacji znajduje się klasa upośledzona. Zakazane są dla niej zarówno czynności zastrzeżone dla państwa, jak czynności zastrzeżone dla klasy uprzywilejowanej. Kapitalizm a klasy wg marksizmu - społeczeństwo żyjące w ustroju kapitalistycznym ma charakter klasowy. Istnieje w nim bowiem klasa posiadaczy środków produkcji i klasa wyzyskiwanych robotników. Podział ten zanika dopiero w socjalizmie. Mówiąc inaczej z ustrojem klasowym mamy do czynienia jeśli jakiejś części ludności przysługuje znacznie mniej swobody gospodarczej niż przysługuje pozostałej części ludności. Stopniowalność własności w rożnych ustrojach gospodarczych. Dobro gospodarcze - to obiekt, przy użyciu którego można prowadzić działalność, w rezultacie której przychody wyższe są od kosztów, czyli powstaje nadwyżka ekonomiczna. Wyróżniamy trzy stopnie własności, zależnie od uprawnień przysługujących posiadaczowi. Trzy najważniejsze grupy tych uprawnień to: a) prawo do sprzedaży dobra lub nieodpłatnego przekazania dowolnej osobie prywatnej lub fizycznej, b) prawo do prowadzenia przy użyciu dobra działalności gospodarczej, której celem jest otrzymanie nadwyżki ekonomicznej, c) prawo użytkowania dobra w granicach jego fizycznych właściwości, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz