Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 3

Zagrożenia dla procesu kształtowania tożsamości organizacji świadczące...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Monika Dobska
 • Marketing w usługach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Zagrożenia dla procesu kształtowania tożsamości Ekonomiści - specjaliści od zarządzania finansami szpitali alarmują, iż na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci koszty świadczonych usług medycznych, wykazują tendencję wzrostową. Zjawisko eksplozji kosztów usług, determinowane jest zmianami demogra...

Demografia - opisywanie ludzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Waldemar Budner
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1505

Demografia - (demos-lud, grapho-opisuję)-opisywanie ludzi. Nauka o prawidłowościach rozwoju ludności. Zajmuje się ona analityczno- statystycznym opisem zmian w stanie liczebnym i strukturze ludności oraz wydarzeniami, ktore zmiany te wywołują. Obejmuje ona: 1) stan liczebny ludności ( Łódź z maja 2...

Geografia polityczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Waldemar Budner
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1848

PRZESTRZEŃ GEOPOLITYCZNA PAŃSTWO: TERYTORIUM; LUDNOŚĆ SUWERENNA WŁADZA PAŃSTWOWA TERYTORIUM - obszar wobec którego może być egzekwowane prawo własności lub zwierzchności, określony granicą. T. obejmuje: Powierzchnię ziemi + wody wewnętrzne + wnętrze ziemi,

Integracja międzynarodowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Waldemar Budner
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064

opracowanie W. Budner 2006 Integracja międzynarodowa proces łączenia się państw lub zespalania gospodarek narodowych, w rezultacie którego tworzą się nowe organizmy polityczne i gospodarcze. Dążenia integracyjne zachodzą w sferze gospodarczej, polit ycznej i militarnej (również w wybranych dzied...

Ludność jako podmiot gospodarujący w przestrzeni

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Waldemar Budner
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1288

Ludność jako podmiot gospodarujący w przestrzeni Wpływ człowieka na rozwój gospodarczy obszaru zależy głownie od : liczby ludności i jej wzrostu rozmieszczenia ludności struktury ludności (wg cech demograficznych, ekonomicznych, społeczno - kulturowych) Teoria przejścia demograficznego (trans...

Nierwnomierność poziomu rozwoju gospodarczego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Waldemar Budner
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

NIERÓWNOMIERNOŚĆ POZIOMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO wynika z: nierównomiernego rozmieszczenia i dostępności bogactw mineralnych, siły roboczej (wielkość i jakość), zasobów kapitałowych, dostępności do technologii, warunków geograficznych, histo-rycznych, politycznych, kulturowych. Siła ekonomiczn...

Paradygmat społeczeństwa informacyjnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Waldemar Budner
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1120

Przemysł - główny dział GN → dostarcza środków pracy wszystkim pozostałym działom; w którym wytwarza się produkty (w masowy sposób), przy użyciu maszyn i zastosowaniu podziału pracy. Z punktu widzenia charakteru podział na: przemysł wydobywczy i przetwórczy. P - jest najmniej uzależniony od waru...

Przemysł Hi-tech

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Waldemar Budner
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1449

Tabela. Schemat różnic struktur społecznych Wymiar Struktury społeczne przedindustrialne przemysłowe postindustrialne Zasoby Sposób Technologia Cel surowce wydobycie pracochłonna gra przeciw naturze energia produkcja kapitałochłonna gra przeciwko naturze sztucznej informacja prz...