Tożsamość organizacji świadczącej usługi medyczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tożsamość organizacji świadczącej usługi medyczne - strona 1 Tożsamość organizacji świadczącej usługi medyczne - strona 2

Fragment notatki:


Tożsamość organizacji świadczącej usługi medyczne W trakcie przekształceń własnościowych odbywających się w zakładach opieki zdrowotnej, często pojawia się pytanie dotyczące zachowania tożsamości. Tożsamości odpowiadającej na pytania: kim jesteśmy jako organizacja, czym się zajmujemy, jakie mamy przesłanie/ misję do spełnienia. Czy przekształcenia zakładów nie doprowadzą jednak do zmiany kultury organizacji, czy rynkowy charakter nie doprowadzi do zatracenia tożsamości?.
Zanim podjęta zostanie próba odpowiedzi na powyższe pytania, należy dokonać interpretacji pojęcia tożsamość. Definicje tożsamości wypracowane przez przedstawicieli idealizmu niemieckiego Schellinga i Hegla, zadające pytanie „kim jestem”, dały podstawy współczesnemu definiowaniu i rozumieniu tożsamości organizacji. Jednym z nielicznym Autorów, którzy podejmują tematykę tożsamości i wskazują na jej implikacje marketingowe, jest K.Rogoziński . Wyróżnia on, tożsamość podmiotową/ jednostkową i tożsamość organizacji usługowej. Istota tej pierwszej wywodzi się z aktu świadczenia usługi, w której role usługodawcy i usługobiorcy odwołują się do wcześniej ukształtowanej świadomości jednostkowej odrębności. Warunkiem koniecznym jednak, do realizacji oryginalnego produktu usługowego jest uporanie się z problemem własnej tożsamości ze strony usługodawcy. Dochodzenie do tożsamości ze strony usługodawcy następuje poprzez odpowiedź na pytanie: kim jestem?, dla kogo pracuję? i dzięki czemu? (a więc - czy i na ile odpowiadam za realizację produktu?). W usługach medycznych np. lekarz będzie odnosił się do właściwego wypełnienia swoich funkcji, a realizować będzie dzięki współpracy z pozostałym personelem). Założywszy, że określony poziom tożsamości jednostkowej (pacjenta, lekarza, pielęgniarki) jest punktem wyjścia do ukształtowania poprawnej relacji usługowej, w której to istotne jest: dla kogo i co zostanie wykonane oraz przez kogo świadczenie ma być zrealizowane. Jak podkreśla K.Rogoziński, określony poziom tożsamości jednostkowej, jest punktem wyjścia do ukształtowania prawidłowej relacji usługowej, a dalej - do zaprojektowania takiego produktu, który będzie nosił znamiona oryginalności czy nawet niepowtarzalności. Warto zwrócić uwagę, iż w relacyjnym marketingu usług unikatowość aktu świadczenia usługi jest możliwe, dzięki bezpośredniemu udziałowi usługobiorcy we współdecydowaniu, jaki produkt usługowy ma powstać. To projektowanie wspólnie z usługodawcą, służy potwierdzeniu tożsamości pacjenta i wpływając na realizację doprowadza do tworzenia tożsamości produktowej. W usługach medycznych tożsamość jednostkowa odnosi się do stron zaangażowanych w proces świadczenia usługi. Tak więc z jednej strony profesjonalizm personelu medycznego: lekarskiego, pielęgniarskiego, który koncentruje się na prawidłowym wykonaniu czynności, z drugiej natomiast pacjent, który w swojej niewiedzy medycznej, koncentruje się na wyniku końcowym leczenia. W takim przypadku, istotna wydaje się relacja zachodząca miedzy tymi dwoma stronami - tożsamościami, które to wzajemnie wpływają na siebie i będąc od siebie uzależnione, powołują do istnienia usługę. Powstająca relacja Ja - Ty, sprawia, że „stan wzajemności”, a więc spotkanie się dwóch tożsamości ma świadomie uzależniać uczestników usługowej relacji, wspólnie kreujących produkt. Jak pisze W.J.Paluchowski ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz