Kultura organizacyjna organizacji świadczącej usługi medyczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura organizacyjna organizacji świadczącej usługi medyczne - strona 1 Kultura organizacyjna organizacji świadczącej usługi medyczne - strona 2

Fragment notatki:


Kultura organizacyjna Jak pisze A. Zarębska, czynnikiem kształtującym tożsamość organizacji jest kultura organizacyjna, choć kultura jest raczej konsekwencją określonej tożsamości. W usługach profesjonalnych, osobowość usługodawcy przekłada się wprost na rozpoznawalność zatrudniającej go organizacji, na jej wizerunek, wreszcie na kulturę, którą współtworzy. W przypadku usług medycznych tożsamość organizacji usługowej budowana jest na trzech warstwach fundamentu: personelu medycznym, unikatowym produkcie i autorskim cyklu obsługi. Ponadto organizacji usługowej posiadającej wykrystalizowaną tożsamość, orientacja na przechowywane w kulturze wartości, pozwoli obronić autonomiczność i nienaruszalność tożsamości. Organizacje, które uporały się z problemem tożsamości jednostkowej mogą przejść do kształtowania kultury. Kultura zapośrednicza się zawsze w osobach, zaś osobowości usługodawców, bezpośrednio określają kulturę organizacji usługowych. K.Rogoziński podkreśla, iż jakikolwiek rozziew pomiędzy kulturą osobistą a kulturą organizacyjną, da o sobie znać w postaci zaburzeń na poziomie tożsamości.
Odpowiednio ukształtowana kultura stanowi w organizacjach usługowych jedyną barierę ograniczającą zapędy zmierzające do „absolutyzacji standardów” i staje się „tamą” broniącą przed przekształceniem jej w nową jakościową wersję technostruktury, w której rola usługodawcy sprowadzona zostaje do skrupulatnego wykonywania przypisanych mu obowiązków. Kultura organizacyjna i wyartykułowanie jej ogromnego znaczenia stało się podstawową determinantą wpływającą na prawidłowy rozwój zarządzania.
Organizacja ma kulturę i może ona przejawiać się następująco poprzez: .
wartości, wierzenia, normy, wzorce zachowań symbole,
niewidzialne siły napędzające działalność organizacji, nie dające się zaobserwować, ale istniejące i działające,
system znaczeń, wskazówek, dyrektyw,
mechanizmy kontrolne zakazujące lub aprobujące pewne zachowania.
L. Smircich uważa, że kultura organizacji jest przedstawiana porzez jednych jako coś co dana organizacja ma , przez innych jako coś, czym organizacja jest . Jak pisze K.Rogoziński kultura byłaby niczym, gdyby nie wbudowany w jej centrum pierwiastek bezinteresowności, przybierający postać prawdy, piękna, cnoty. Zatem w najszerszym znaczeniu, kultura to uniwersum wartości, w węższym zaś przyjęte i akceptowane przez członków organizacji wartości i trwałe przekonania podzielane przez cały personel, którym daje wyraz w swoich postawach i zachowaniu. Warto więc przytoczyć atrybuty kultury, która jak podaje L.Zbiegień - Maciąg jest użyteczna firmom i osobom zarządzajacym . I tak:
kultura jest zawarta, ukryta w umysłach i sercach ludzi, bo oni zarówno tworzą organizację, jak i są organizacją,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz