Przekształcenia zakadów, zachowanie tożsamości organizacji świadczącej usługi medyczne

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przekształcenia zakadów, zachowanie tożsamości organizacji świadczącej usługi medyczne - strona 1 Przekształcenia zakadów, zachowanie tożsamości organizacji świadczącej usługi medyczne - strona 2

Fragment notatki:


Przekształcenia zakładów, zachowanie tożsamości W wyniku zachodzących przekształceń własnościowych w zakładach opieki zdrowotnej, następuje krytyczny moment, który poprzez zmianę kultury organizacyjnej, może dać jej kontinuum lub też może nastąpić - w wyniku przeskoku w kulturę transakcyjną (proceduralną)- brak jej ciągłości. Przyczyn tego ostatniego zjawiska, można upatrywać w: nadmiernej ekonomizacji procesów, nowych nadmiernie sformalizowanych procedurach, nowych formach zatrudnienia, poprzez które pracownicy nie identyfikują się ani z zakładem ani z wykonywanymi usługami.
Najważniejszą rolę we wszystkich zmianach odgrywa więc, kadra zarządzająca, która poprzez swoje postępowanie i zachowania ustanawia normy, które przenikają w głąb organizacji.. G.Tallar proponuje, aby każdy dyrektor/ kierownik :
zwracał uwagę na wysokie kompetencje, kwalifikacje i kulturę kadry zarządzającej,
stosował różne rodzaje motywacji - nie tylko materialnej,
szczegółowo zapoznał pracowników z celami organizacji,
pielęgnował wartości firmy.
Badania prowadzone nad kulturą organizacyjną wskazują, iż umiejętności takie jak dostrzeganie problemów, siła emocjonalna czy wydobywanie z pracowników tego co najlepsze, są konieczne do tego, żeby kierownik mógł oddziaływać na kształtowanie się określonej kultury organizacyjnej. Bardzo ważne, żeby potrafił on kreować u podwładnych zaangażowanie i chęć partycypacji w rozwiązywaniu problemów natury kulturowej.
W celu poprawienia, kultury organizacyjnej w zakładach opieki zdrowotnej J.R.Łuczak proponuje następujące zmiany :
likwidacja złych nawyków, np. wcześniejszego wychodzenia z pracy oraz niepunktualnego przychodzenia do pracy,
akceptacja dla nowych wartości np. kreatywność, poczucie odpowiedzialności,
włączenia lekarzy w proces podejmowania decyzji,
stworzenie mechanizmów do dobrej pracy zgodnych z koncepcją ciągłej poprawy jakości,
elastyczność zatrudnienia.
Znaczenie kultury organizacji, przekładanej na kulturę osobistą personelu jest ogromne, ponieważ incydentalny kontakt może przerodzić się w długookresową współpracę. Ze względu na to, że trudno w organizacji usługowej monitorować każde spotkanie usługodawcy i usługobiorcy, to właśnie kultura organizacji ma sprawić, żeby spotkanie to nie było sprowadzone do zwyczajnej transakcji, a więc jedynie do poprawnego (z punktu widzenia jakości wewnętrznej) wykonania usługi. Wprowadzanie zmian kulturowych, zgodnie z badaniami E.Witte wymaga skonsolidowanych działań Machtpromotora i Fachpromotora , czyli osoby mającej władzę i osoby posiadającej wiedzę. Jak pisze G.Hofstede, fachpromotor jest odpowiedzialny za trafne określenie obecnego stanu kultury organizacyjnej i jej subkultur. Założenie że jedna osoba zna mapę kulturową organizacji jest zwodnicze. Ogląd organizacji z poziomu szczebla wyższego jest zupełnie inny, niż ze szczebla średniego, lub najniższego gdzie wykonuje się pracę. Gdy dysponujemy rzetelną diagnozą, rolę powinien przejąć ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz