Marketing w usługach

note /search

Organizacja świadcząca usługi medyczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Marketing w usługach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1274

Organizacja jako taka Tożsamość organizacji będzie bezpośrednio wynikać ze specyficznego sposobu działania/ np. obsługi klienta, tworząc właściwą dla danej organizacji, rozpoznawalną kulturą. To właśnie ona, powinna stanowić podwaliny każdego ...

Kultura organizacyjna organizacji świadczącej usługi medyczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Marketing w usługach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959

Kultura organizacyjna Jak pisze A. Zarębska, czynnikiem kształtującym tożsamość organizacji jest kultura organizacyjna, choć kultura jest raczej konsekwencją określonej tożsamości. W usługach profesjonalnych, osobowość usługodawcy przekłada się wprost na rozpoznawalność zatrudniającej go organiza...

Mikro i makrootoczenie organizacji świadczącej usługi medyczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Marketing w usługach
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2723

Mikro i makrootoczenie Czynniki mikro i makrootoczenia, ściśle determinują działalność zakładów opieki zdrowotnej. Nie bez znaczenia jest tutaj tożsamość branży, która na grunt organizacji przenosi ukształtowane wzorce i wartości. Normy z...

Model E.Scheina

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Marketing w usługach
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1715

Model E.Scheina - poziomy kultury organizacyjnej Analizując wykres 1, należy podkreślić, iż pod pojęciem założeń kulturowych należy rozumieć podstawy kultury o charakterze filozoficzno - światopoglądowym. Są one niewidoczne, a ich istnienie zostanie unaocznione dopiero wówczas, gdy zostaną pogwał...

Zagrożenia dla procesu kształtowania tożsamości organizacji świadczące...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Marketing w usługach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Zagrożenia dla procesu kształtowania tożsamości Ekonomiści - specjaliści od zarządzania finansami szpitali alarmują, iż na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci koszty świadczonych usług medycznych, wykazują tendencję wzrostową. Zjawisko eksplozji kosztów usług, determinowane jest zmianami demogra...

Istota i szczególne cechy usług

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing w usługach
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2016

Literatura: M. Boguszewisz - Kreft - Zarządzanie doświadczeniem klienta w usługach. Wyd. UG, Gdańsk 2009, 11-19, 30 - 36, 41-82, 156 - 198, 227 - 272 M. Boguszewicz - Kreft - Usługi jako wiodący sektor współczesnej gospodarki " Handel wewnętrzny" nr 4-5, lipiec - październik 2003, 31-3...