Istota i szczególne cechy usług

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2016
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota i szczególne cechy usług - strona 1 Istota i szczególne cechy usług - strona 2 Istota i szczególne cechy usług - strona 3

Fragment notatki:


Literatura: M. Boguszewisz - Kreft - Zarządzanie doświadczeniem klienta w usługach. Wyd. UG, Gdańsk 2009, 11-19, 30 - 36, 41-82, 156 - 198, 227 - 272
M. Boguszewicz - Kreft - Usługi jako wiodący sektor współczesnej gospodarki " Handel wewnętrzny" nr 4-5, lipiec - październik 2003, 31-35
Istota i szczególne cechy usług Przyczyny trudności zdefiniowania usług 1.Olbrzymia różnorodność działań mieszczących się w pojęciu usługa 2. Pojawianie się coraz to nowych rodzajów aktywności mających na celu zaspokojenie stałe poszerzającego się wachlarza coraz bardziej wyrafinowanych potrzeb ludzkich
3. Fakt, że praktycznie każda ofeta rynkowa jest mieszanką komponentów usługowych i materialnych
Klasyfikacja definicji: Definicje enumeratywne - mające wyłącznie praktyczny charakter, polegające na wyliczeniu działów (gałęzi, branż)
Definicje negatywne - w których działalność usługową przyjmuje się wszystko to, co Defin icje konstruktywne , zorintowane na:
potencjał
proces
wynik
Specyficzne cechy konstruktywnych definicji usług Nadawca wprowadza siebie bądź
obiekt do procesu (czynnik zewnętrzny)
Usługodawca utrzymuje określoną zdolność usługową poprzez kombinację wewnętrznych czynników produkcji - definicja zorientowana na potencjał
Gotowość do świadczenia jest kombinowana z czynnikiem zewnętrznym - definicja zorientowana na proces
Usługa jako niematerialny produkt (jego użyteczność konkretyzuje się u nabywcy bądź w obiekcie) - definicja zorientowana na wynik
Produkcja usługi może wymagać lub nie użycia dóbr materialnych - element często podkreślany w literaturze zachodniej
Jeżeli wymaga, to nie następuje przejście tytułu posiadania tych dóbr - nabywcy czerpią korzyści, pomimo, że nie stają się ich właścicielami.
"Usługa to wszelka działalność lub korzyść, którą jedna ze stron może zaoferować drugiej, z zasady niematerialna i nieprowadząca do uzyskania wartości".
Kotler, Armstrong
Specyficzne cechy usług Podstawowe cechy wyróżniające usługi od innych dóbr "4N" niematerialność
nierozdzielność produkcji i konsumpcji
nietrwałość
niejednorodność
Niematerialność - podstawowy i najważniejszy wyróżnik usług
"dobro materialne", "dobro niematerialne" - pewien skrót myślowy - każdy produkt jest pewną kombinacją elementów materilanych i nie materialnych


(…)

… ze strony firm
Proces ten związany jest z odwrotem od integracji wertykalnej w kkierunku tzw. "szczupłej" organiacji. Dzięki nowym technologiom, innowacjom, postępowi ograniczamy się do prowadzenia działalności podstawowej. Proces globalizacji powoduje tworzenie się ponadnarodowych struktur politycznych i gospodarzych powodujące zwiększenie zapotrzebowania na usługi związane z komunikacją, podróżowaniem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz