Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 24

Ewolucja poglądów na rozwój gospodarczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 1890
Wyświetleń: 2779

Ewolucja poglądów na rozwój gospodarczy   Paradygmat - dominujące w danej dziedzinie poglądy podzielane przez większość środowiska naukowego   Paradygmaty rozwoju regionalnego Egzogenicznego rozwoju regionalnego (stymulacja przez czynniki spoza regionu) Źródeł należy upatrywać w dwóch głównych n...

Polityka regionalna w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 2485
Wyświetleń: 2912

Polityka regionalna   W ujęciu tradycyjnym (opartym na paradygmacie egzogenicznego rozwoju regionalnego) polityka regionalna rozumiana była jako działalność państwa mająca na celu wyrównywanie poziomu rozwoju w przekroju przestrzennym.   Regiony problemowe: Regiony opóźnione w rozwoju Regiony ...

Strategia rozwoju regionu i narzędzia jej realizacj

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 2450

Strategia rozwoju regionu i narzędzia jej realizacji   Dlaczego i do czego potrzebna jest strategia rozwoju regionalnego? Dużo potrzeb Mało środków Konieczność wyboru priorytetów     Strategia - najważniejszy dokument przygotowywany przez

Technologia obiektowa w przedsiębiorstwie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Janusz Morajda
 • Informatyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

Technologia obiektowa w przedsiębiorstwie Anna Śmigielska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Spis treści Wstęp Współczesne przedsiębiorstwa działają pod wpływem wielu przeobrażeń czy wręcz rewolucji, które dokonały się zarówno na płaszczyźnie biznesu, jak i technologii komputerowych. Przeobraże...

CHARAKTERYSTYKA RACHUNKOWOŚCI I PRAWA BILANSOWEGO - Pojęcie, zakres i ...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Janusz Morajda
 • Informatyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2093

Jan Nowak-Kowalski CHARAKTERYSTYKA RACHUNKOWOŚCI I PRAWA BILANSOWEGO Pojęcie, zakres i części składowe rachunkowości gospodarczych oraz kompletnego ujmowania zachodzących zjawisk i procesów gospodarczych w uporządkowany sposób za pomocą specyficznych metod, form, rozwiązań organizacyjnych i technic...

Czcionki - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Janusz Morajda
 • Informatyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

Czcionka True Type -krój czcionki ukazujący się w dokumencie dokładnie w takiej samej postaci jak na ekranie. True Type dają się skalować do dowolnego rozmiaru . Czcionka True Type -krój czcionki ukazujący się w dokumencie dokładnie w takiej sa...

Omówione zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Jacek Pawlak
 • Psychologia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1295

PSYCHOLOGIA- obserwowanie i wyjaśnianie życia psychicznego człowieka, dostrzeganie powtarzających się zależności intrapersonalnych i interpersonalnych; BARIERY DLA BADACZA: bardzo wiele przejawów życia psychicznego, przejawy są zmienne, trudny dostęp, przedmiot badań jest równocześnie podmiotem ...

Jakość w ekonomice przedsiebiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1204

Jakość - zgodność ze specyfikacją, spełnienie lub przekroczenie wymagań klienta, dostarczanie klientowi tego, czego on dziś potrzebuje, za cenę, którą on z chęcią zapłaci, przy koszcie, który możemy utrzymać, oraz dostarczenie mu czegoś jeszcze lepszego jutro, porównanie tego, czego chciałeś, z t...

Controlling: historia, definicje,

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2198

CONTROLLING Historia controllingu Controlling wbrew powszechnemu przekonaniu, iż jest to funkcja związana z XXI wiekiem, ma swoje korzenie już w XV w kiedy to na angielskich dworach królewskich funkcje dozorowania gospodarki publicznej prze...

Elastyczne zarządzanie produkcją

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1120

Elastyczne zarządzanie produkcją Elastyczne systemy produkcyjne Przyczyną zainteresowania tą metodą produkcji, wymagającą dużych nakładów na etapie inwestycji, była odczuwana przez przemysł presja kosztów połączona z coraz większym różnicowaniem się potrzeb klientów. Prowadziło to do dużych i szy...