Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 23

Ogólne zasady stosowania prawa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050

Ogólne zasady stosowania prawa Nie można tłumaczyć się nieznajomością prawa (zasada powszechnej znajomości prawa) Zasada hierarchii aktów normatywnych Prawo intertemporalne (usuwanie kolizji norm w czasie) Ustawa wchodzi w życie z dniem oznaczonym (np. wchodzi w życie 21.11.2014r. albo wchodzi w...

Prawo cywilne: cechy prawa, ogólne zasady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1855

Prawo cywilne   Cechy prawa cywilnego Przedmiot regulacji Prawo cywilne zajmuje się regulacją przede wszystkim stosunków majątkowych (statycznych - własność i dynamicznych - zawarcie umowy sprzedaży, wyrządzenie szkody) Prawo cywilne reguluje również ochronę dóbr osobistych, choć stanowią one ba...

Prawo konstytucyjne i administracyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1414

Prawo konstytucyjne i administracyjne   Prawo konstytucyjne Podstawy konstytucjonalizmu stworzył Monteskiusz (wprowadził ideę trójpodziału władzy). Pierwszym krajem, który ten system wcielił w życie było USA. Również polska konstytucja z 1997 roku realizuje założenia Monteskiusza.       Prawo...

II Rzeczpospolita - opis realiów, gospodarki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Broński
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 931
Wyświetleń: 2226

II Rzeczpospolita Granice trzeba było ustalać w różny sposób (np. wojna polsko - bolszewicka, etc.). Granica wschodnia była sporna. Granice ustalano w latach 1918-22. Gdańsk był wolnym miastem, zatem II RP nie miała miasta portowego. Powstała Gdynia - pod koniec budowy portu miasto liczyło 100 t...

Kapitalizm i merkantylizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Broński
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 2989

  Pewne elementy kapitalizmu pojawiły się już w starożytności   Wyznaczniki kapitalizmu: Aby mogła być mowa o kapitalizmie, musi być kapitał - np.: Ziemia Surowce Urządzenia, maszyny Gotówka na opłacenie ludzkiej pracy Praca jest towarem Produkcja towarów odbywa się na zbyt (w feudalizmie...

Liberalizm gospodarczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Broński
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2009

Liberalizm gospodarczy   Fizjokratyzm Fizjokratyzm - "rządy natury". Powstał we Francji w II połowie XVIII wieku. Głównym przedstawicielem był Francois Qesney [czyt. Kene]. Twierdził, że rolnictwo powinno być podstawą gospodarki, która daje produkt "czysty" Trzeba o nie dbać,...

Średniowiecze - opis gospodarki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Broński
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1365

Średniowiecze   Świat islamu   Dżihad Ciała (mały) - głównie mordowanie niewiernych Duszy (duży) - walka ze swoimi słabościami, naprawa moralnego siebie   Szansą na skuteczną ekspansję jest zachowanie lokalnych kultur!   Rozwija się handel (szlak przez Persję, Morze Czerwone, handel z Indiami...

Sytuacja gospodarcza w czasie I wojny światowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Broński
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1113

Sytuacja gospodarcza w czasie I wojny światowej   Zamach na arcyksięcia Ferdynanda rozpoczął wydarzenia prowadzące do wybuchu I wojny światowej.   Front wschodni Znajdował się w dużej części na terenach polskich. Bitwa pod Gorlicami - 1915   Na początku Rosjanie szli "jak walec parowy&...

Sytuacja na ziemiach polskich w XVI wieku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Broński
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1491

Sytuacja na ziemiach polskich w XVI wieku (głównie Galicja) Informacje ogólne Rzeki odgrywały ważną rolę - spławiano nimi zboże do Gdańska. Przy drogach wodnych rozwijały się miasta.   W 1569r.

Dystrykty przemysłowe i parki technologiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Irena Pietrzykowska
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1666

Dystrykty przemysłowe i parki technologiczne Marshall stworzył koncepcję dystryktów przemysłowych:   Rodzaje organizacji procesu produkcyjnego: Kolejne fazy procesu produkcyjnego zintegrowane pionowo w ramach jednego przedsiębiorstwa Terytorialna organizacja procesu produkcyjnego (proces produ...