Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 25

Finansowanie przedsiębiorstw - Business Angels

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1085

Pojęciem ściśle związanym ze sposobem finansowania działalności inwestycyjnej firmy jest dźwignia finansowa . Określa ona relację wielkości kapitału obcego do kapitału własnego. Dźwignię finansową stosuję się w celu zwiększenia stopy wzrostu (dochodowości z kapitału własnego. Polega ono na powiększ...

Formy opodatkowania przedsiębiorstw - Cechy podatku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1505

Formy opodatkowania przedsiębiorstw Podatek - świadczenie, powodujące przepływ określonej wartości ekonomicznej z majątku podatnika do majątku państwa; Cechy podatku: P rzymusowy charakter ( podmiot, uprawniony do pobierania podatków, może stosować środki przymusu w celu wyegzekwowania od osoby zob...

Just In Time

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1386

Just In Time Technologia kanban - system sterowania produkcją kanban jest systemem zorientowanym na realizację niskich zapasów i krótkiego czasu przebiegu, przy równoczesnym przestrzeganiu ...

Konkurencyjność przedsiębiorstw - Przewaga konkurencyjna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1267

Konkurencyjność przedsiębiorstw W powszechnym odczuciu słowo konkurencyjność kojarzy się z czymś pozytywnym i używane jest potocznie dla określania pewnej cechy utożsamianej ze stanem wyższości względem konkurentów, a więc cechy przypisywanej uczestnikom konkurencji, która jest pożądana, do której ...

Logistyka jako proces planowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1498

Logistyka to termin opisujący proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Działania logistyczne mog...

Konkurencyjność, CIM, MSP

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1134

Właściwości MSP -Mały rozmiar; - Zcentralizowana i osobista struktura własności; - Intuicyjna lub mało sformalizowana strategia; - Płaska struktura hierarchiczna; - Duża rola kontaktów nieformalnych; - Duża elastyczność i możliwość adaptacji do potrzeb rynku; - Organizowanie się w siec Wady MSP -...

Sektor MSP

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 833

Sektor MSP Kategoria Zatrudnienie Roczny obrót Całkowity bilans roczny średnie (…) … jest przedmiotem działalności wielu małych firm. Równolegle w wielu krajach drobnym przedsiębiorcom, chcącym uzupełnić swoje kwalifikacje lub kandydatom na przedsiębiorców oferowane są usługi doradcze, świadcz...

System planowania zapotrzebowania na materiały

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 833

System planowania zapotrzebowania na materiały . MRP można podzielić na trzy typy: 1. MRP I - system obejmujący tylko kontrolę i planowanie zapasów 2. MRP II - system zawierający zakres merytoryczny MRP I, ale również planowanie zdolności produkcyjnych 3. MRP III - system obejmujący panowanie i k...

Ekonomika przedsiębiorstw - Spółki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1232

Ekonomika przedsiębiorstw Spółki Spółka osobowa Spółka kapitałowa * nie ma osobowości prawnej (podmiotem praw i obowiązków są wszyscy wspólnicy) * dawca kapitału własnego i przedsiębiorca to ta sama osoba * w chwili zawarcia spółki osobowej, wspólnicy powinni zawrzeć pisemną umowę (umowa ta zawie...