Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 232

Państwowy dług publiczny - Skarbowe Papiery Wartościowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

ROZDZIAŁ 10 - PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY 10.1 Definicje, procedury ostrożnościowe i zarządzanie długiem publicznym Państwowy dług publiczny - nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych, ustalone po wyeliminowaniu przepływów finansowych między podmiotami należącymi do sektora; Obejmu...

Rynek kapitałowy - wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 959

FORMUŁY NA OBLICZANIE WARTOŚCI PRZYSZŁEJ I WARTOŚCI BIEŻĄCEJ FV = PV x PV = FV = PV x PV = gdzie: FV - wartość przyszła PV - wartość bieżąca r - stopa procentowa wyrażona w skali rocznej (p.a.) n - liczba lat w czasie trwania inwestycji m - częstotliwość kapitalizacji w ciągu roku t - licz...

Gospodarka regionalna pytania na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Prusek
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3178

1. Omów czynniki endogeniczne i egzogeniczne rozwoju regionów. 2. Konkurencja między regionami i jej metryki (miary jej oceny) . 3. Omów 3- etapową metodykę prognozowania rozwoju regionalnego. 4. Przedstaw koncepcje zrównoważonego rozwoju regionalnego. 5. Omów cele, podmioty i instrumenty polityk...

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wpływ na nieruchomośc...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 994

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - akt prawa miejscowego. Plan uchwala Rada Gminy na podstawie wcześniej uchwalonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Procedurę uchwalania planu i jego zawartość określa Us tawa o planowaniu i zagospodarowaniu prz...

Wycena nieruchomości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1673

Czynniki kształtujące wartość nieruchomości Czynniki fizyczne- lokalizacja ogólna, lokalizacja szczegółowa, ukształtowanie terenu, nasłonecznienie, kształt, wielkość działki, wiek budynku, zużycie techniczne budynku, funkcjonalność, dojazd, technologia budynku, uzbrojenie działki itp. Czynniki e...

ANALIZA OTOCZENIA KONKURENCYJNEGO

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1253

ANALIZA OTOCZENIA KONKURENCYJNEGO (PIĘĆ SIŁ KONKURENCYJNYCH- M. Porter) GROŹBA POJAWIENIA SIĘ NOWYCH KONKURENTÓW Bariery wejścia Podażowe efekty skali Popytowe korzyści skali (efekty sieci) Koszty zmian ponoszone przez klienta Potrzeby kapitałowe Przewaga już działających firm niezależna od ...

Teoria ekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Mark Blaug
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

M.Blaug - „Teoria ekonomii - Ujęcie retrospektywne” Adam Smith w „Bogactwie narodów” o „funkcjonalnej konkurencji”: W pewnych warunkach społecznych interesy prywatne zharmonizowane s...

Znaczenie konkurencji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joseph El Hayek
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

* Hayek - Znaczenie konkurencji (Krytyka teorii neoklasycznej) 1.Powszechnie: teoria konkurencji doskonałej jest odpowiednim modelem oceny efektywności konkurencji w realnym świecie. Naprawdę: ma niewiele wspólnego z konkurencją w ogóle, zakłada istnienie stanu rzeczy (idealnego), który w praktyc...

Streszczenie znaczenie konkurencji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joseph El Hayek
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1267

Hayek: Znaczenie konkurencji Hayek podważa założenia konkurencji doskonałej czyli Jednorodny towar oferowany i poszukiwany przez wielką liczbę stosunkowo małych sprzedawców i nabywców, z których żaden nie może spodziewać się, że je...

Konkurencyjność - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Początkowa Kanwa Strategii Cena - ze względu na specyfikę oferowanych usług, ceny proponowane podmiotom gospodarczym w kancelariach są około dwukrotnie wyższe niż te u infobrokerów. Miesięczny koszt obsługi firmy w kancelarii to około 4 tysiące zł, natomiast porównywalna usługa realizowana przez ...