Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 233

Etyka biznesu - wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2261

WYKŁAD 1 11.10.2010r. Etyka w zarządzaniu Dr Tomasz Kwarciński Katedra Filozofii UEK www.kwarcinski.tk dydaktyka@kwarcinski.tk Konsultacje: poniedziałek 11.30 - 13.00 wtorek 15.00 - 16.30 ul. Rakowicka 16, pok. 44a, piętro IV Literatura pod...

Makroekonomia - wiedza w pigułce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1057

POJĘCIE MAKROEKONOMII Makroekonomia koncentruje się na funkcjonowaniu gospodarki jako całości. Przedmiotem badań makroekonomicznych są zmienne agregatowe, a przede wszystkim globalny poziom produkcji i dochodu, poziom zatrudnienia i bezrobocia, poziom popytu globalnego oraz poziom cen i tempo in...

Makroekonomia - 63 zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 917

1) Wymień istotne różnice między mikroekonomią a makroekonomią. Mikroekonomia zajmuje się badaniem zachowania indywidualnych podmiotów gospodarczych, kładzie nacisk na sprawność mechanizmów rynkowych. Makroekonomia zajmuje się badaniem funkcjonowania i rozwoju całej gospodarki narodowej. Bada zal...

Makroekonomia, wiedza w pigułce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029

Gospodarowanie - wykorzystanie ograniczonych zasobów do różnych zastosowań w produkcji i konsumpcji. Środki ograniczone to środki rzadkie, nie wystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb. Są to środki na które przy cenie zerowej popy t podaż. Racjona lne gospodarowanie /zasada gospodarności/...

Makroekonomia - zagadnienia w wersji do druku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1022

1,Przedmiot makroekonomii . Makroekonomia - jest badaniem gospodarki narodowej jako całości lub też badaniem jej znaczących części. Odnosi się to do „ogólnego obrazu”, a nie szczegółów działalności gospodarki danego kraju. Typowe zagadnienia znajdujące się w sferze zainteresowania makroekonomii ...

Makroekonomia - zagadnienia w wersji do druku II

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1176

Makroekonomia zajmuje się badaniem gospodarki jako całości lub jej głównych części (oczywiście z uwzględnieniem całej szerokości aktywności gospodarczej). Mikroekonomia bada konkretne rynki, a makroekonomia zajmuje się powiązaniami pomiędzy częściami gospodarki. Podstawowa tożsamość makroekonomi...

Ogolne zasady stosowania prawa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Prawo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

W 2 (14.10.2010) Ogólne zasady stosowania prawa zasada powszechnej znajomości prawa - nieznajomość prawa szkodzi; każdy ma obowiązek znać prawo zasada hierarchii norm - akt normatywny wyższego rzędu jest ważniejszy od aktu normatywnego rzędu niższego, a akt niższego rzędu nie może być sprzeczny z...

Wykład ekonomia menedzerska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1771

Aby  powstał  rynek,  muszą  być  dwie  strony:  popytowa  i  podażowa.  Musi  być  także  specjalizacja  pracy.  Potrzebne jest także coś, żeby płacić, a także swoboda podejmowania decyzji.    Gospodarka  barterowa  polegała  na  wymianie  towaru  za  towar.  Nie  zawsze  słowo  „wymiana”  jest ...

Wady i zalety zerowej inflacji makro wojtyna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Ewa Wojtyna
 • Makroekonomia
Pobrań: 609
Wyświetleń: 6006

4. Wady i zalety zerowej inflacji Zerową inflację wyróżniamy w klasyfikacji inflacji(proces wzrostu ogólnego poziomu cen) ze względu na tempo wzrostu cen Strategi astabilności cen jest bardziej wymagającą strategią niż strategia zerowej inflacji. Zerowa inflacja jakos cel polityki monetarnej( two...

Lektura makro wojtyna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Ewa Wojtyna
 • Makroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1414

Rozdział pierwszy John Maynard Keynes - brytyjski ekonomista przełomu XIX i XX w., twórca teorii interwencjonizmu państwowego. Jego poglądy miały znaczący wpływ na rozwój ekonomii w połowie XX wieku. Główne dzieło to Ogólna teoria , ...