wady i zalety zerowej inflacji makro wojtyna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 609
Wyświetleń: 6006
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wady i zalety zerowej inflacji makro wojtyna - strona 1 wady i zalety zerowej inflacji makro wojtyna - strona 2 wady i zalety zerowej inflacji makro wojtyna - strona 3

Fragment notatki:


4. Wady i zalety zerowej inflacji Zerową inflację wyróżniamy w klasyfikacji inflacji(proces wzrostu ogólnego poziomu cen) ze względu na tempo wzrostu cen Strategi astabilności cen jest bardziej wymagającą strategią niż strategia zerowej inflacji. Zerowa inflacja jakos cel polityki monetarnej( tworca monetaryzmu -friedman) dopuszcza wzrostowy dryf poziomu cen. Natomiast cel w postaci stabilnośc cen wymaga od BC odwrócenia skutków każdego szoku przyspieszającego inflację, co wymaga od BC zastosowania restrykcyjnej polityki monetarnej której skutkiem jest (musi być) recesja, a przynajmniej znaczne spowolnienie tempa wzrostu PKB.
5 warunków jakie muszą być spełnione, aby inflacja nie miała skutków: Trafna antycypacja ( przewidywania) przez podmioty gospodarcze (jak zmieni się inflacja w przyszłości)
Nikt nie trzyma pieniędzy dających stopę zwrotu poniżej rynkowej stopy procentowej
Inflacja podnosi nominalne stopy procentowe w stosunku 1:1, czyli o 1 pkt% za każdy wzrost inflacji o 1%
Opodatkowany jest tylko realny dochód w postaci procentu oraz odejmowany od podatku tylko jeden realny koszt kredytu
Inflacja nei powoduje zmian we względnych cenach
Problem zerowej inflacji trwa już od 25 lat.
Początek lat 80, głowne zainteresowania makroekonomistów: inflacja
Margaret Thatcher: zatrudnienie jest problemem jednostki a nie panstwa.
W tych latach, w krajach rozwinietych wystąpił proces DEZINFLACJI ( koszty dezinflacji rozkładamy w czasie- nie da się ich uniknąć
W połowie lat 80 w zdecydowanej większości krajów OECD ( organizacja współpracy i rozwoju gosp.) INFLACJA SPADŁA do ok. 3-4% rocznie, czyli do poziomu z lat 60 Przed przyspieszeniem inflacji w latach 70 wystąpiły szoki naftowe OPEK1 (1973-74) OPEK2 (1978), które przyspieszyły inflację nawet do kilkunastoprocentowego poziomu inflacji CO ROBIĆ ? 2 STANOWISKA DYSKUSJI: Trzeba inflacje WYELIMINOWAĆ CAŁKOWICIE- stabilnośc cen stworzy najlepsze podstawy do stabilnego i trwałego wzrostu
Głownym problemem NIE JEST INFLACJA, ale RECESJA ZWIĄZANA Z DEZINFLACJĄ
Każdy argument i nieduża dawka inflacji jest tym czego potrzebują gospodarki aby obniżyć realny ciężar długu publicznego i w ten sposób uruchomić wzrost gospodarczy.
W wyniku obecnego kryzysu nastąpił bardzo znaczny wzrost długu publicznego, ale i też prywatnego.
Nieoczekiwane przyspieszenie inflacji obniża realne stopy %i obnza tym samym koszty długu.
Inny argument przy tym stanowisku: Koszty obniżenie inflacji do zera są wyższe niż korzyści To jest związane z istotnym pytaniem: czy trakcie inflacji zależność między inflacja a kosztami a charakter liniowy, czy też nie?


(…)

… obniżenie inflacji do zera są wyższe niż korzyści To jest związane z istotnym pytaniem: czy trakcie inflacji zależność między inflacja a kosztami a charakter liniowy, czy też nie?
Wiąże się z mikro: czy obniżenie inflacji o 1 pkt% aż do zerowej może dawać coraz wiekszy wzrost kosztów krancowych co powoduje spadek PKB?
Dla krajów z długimi szeregami czasowymi, gdzie były prowadzone statystyki, są dostępne dane:
Jesteśmy przyzwyczajeni, że tuż po wojnach następuje wzrost cen, hiperinflacja, itp. Ale dla krajów gdzie te długie dane są doststepne ( np. WB prowadzi statystyki od 1660roku) obserwuje się także spadki cen [DEFLACJA] co było naturalne. Najdłuższym okresem wzrostu poziomu cen był okres 5 lat, ale zanotowano również że nawet przez 100 lat po wojnie nie zanotowano wzrostu cen.
ZŁA DEFLACJA…
… SPIRALI DEFLACYJNEJ
-SPIRALA DEFLACYJNA- zła deflacja !
Wystepuje w warunkach: recesyjno-stagnacyjnych
Doświadczenia z okresu Wielkiego Kryzysu i Japonii pokazują, że przerwanie spirali deflacyjnej jest znacznie trudniejsze niż spirali inflacyjnej .
[Spirala inflacyjna - samoczynny mechanizm dostosowania cenowego. Zjawisko inflacji sprawia, iż w obiegu pojawia się większa ilość pieniądza, co prowadzi…
… jenów. Jeśli będzie on zakładał, że w najbliższych 2,3 latach utrzyma się deflacja to oznacza to , że realny zasób pieniądza zwiększy się, ponieważ będzie mógł za te same 1mln jenów kupic więcej. Jeśli jednocześni obawia się on utrzymania się sytuacji recesyjnej to zwieksza się też u niego tzw. Ostrożnościowy motyw dotyczący popytu na pieniądz, np. obawa przed utrat a pracy w wyniku tej recesji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz