Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 213

Strategia: cechy, definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Sapeta
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1162

Strategia Strategia , różne definicje: Tworzenie i utrzymywanie wartości dla odbiorcy Proces identyfikowania zmieniających się czynników konkurencyjności organizacji w dłuższym okresie oraz tworzenie odpowiednich planów działania Sposób, w jaki organizacja realizuje swoją misję   Cechy strate...

Gmina - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Karolina Krawczyk
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1526

Gmina Na podstawie ustawy o samorządzie  gminnym z 8 marca 1990 r.  (Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95) Zajęcia 28 lutego 2012 r. Transformacja administracji samorządowej – początek lat 90. XX w  1989 r. – początek przebudowy  administracji  marzec 1990 r. – przywrócenie ustroju  samorządowego w gminac...

Samorząd Gminy - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Karolina Krawczyk
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1463

Samorząd gminny - kontynuacja Drugie spotkanie, 6 marca 2012 r. Prezentacja studencka BEZPOŚREDNI WYBÓR  WÓJTA, BURMISTRZA  I PREZYDENTA MIASTA Bezpośredni wybór wójta, burmistrza,  prezydenta miasta Pierwszy akt prawny - Ustawa z 20 czerwca 2002 r.  o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i pre...

Samorząd powiatowy - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Karolina Krawczyk
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1463

Samorząd powiatowy  Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym Powiat Jako jednostka zasadniczego podziału  terytorialnego obejmuje obszary  graniczących ze sobą gmin albo  obszar miasta na prawach powiatu Powiaty tworzy, łączy, dzieli, znosi  Rada Ministrów w drodze  ...

Praca w samorządzie terytorialnym w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Karolina Krawczyk
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1456

Praca w samorządzie  terytorialnym w Polsce Na podstawie ustawy o pracownikach   samorządowych z 21 listopada 2008 r.  Status prawny urzędników w Polsce  Administracja  Administracja  Administracja  Państwowa Rządowa Samorządowa Ustawa o pracownikach  Ustawa o służbie  Ustawa o  urzędów państwowy...

Samorzadowa ordynacja wyborcza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Karolina Krawczyk
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1092

Wybory do dzielnic Krakowa  Podstawa prawna Ordynacja Wyborcza do Rad Dzielnic  (Załącznik Nr 3 do Statutów Dzielnic I – XVIII)   Wybory do rad dzielnic przebiegają w formule  większościowej . Każda dzielnica została podzielona na  tyle okręgów, ilu radnych jej przysługuje, i tym samym  w okręg...

Samorząd województwa - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Karolina Krawczyk
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

Samorząd  województwa Na podstawie ustawy o samorządzie  województwa z 5 czerwca 1998 r.  Liczba mieszkańców województw  stan na 31 XII 2009 r. mieszkańcy 6 5 4 3298270 3 2 1 mieszkańcy 0 Źródło: GUS, www.stat.gov.pl Charakterystyka  Regionalna wspólnota oraz odpowiednie  terytorium  Odrębna us...

Zakres przedmiotowy ubezpieczeń społecznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Karolina Krawczyk
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1015

Ubezpieczenia społeczne Podstawowe pojęcia, klasyfikacje Zakres przedmiotowy ubezpieczeń  społecznych 23 kwietnia 2012 r. Ubezpieczenia? Pojęcie ubezpieczenia To metoda zabezpieczania się przed  skutkami wypadków losowych, polegająca na  transferze (przeniesieniu) ryzyka na  instytucję zapewniają...

KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA ORAZ ZBIEG TYTUŁU UBEZPIECZENIA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Karolina Krawczyk
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1022

KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA  ORAZ ZBIEG TYTUŁU  UBEZPIECZENIA 8 i 1 maja 2012 r. Kontynuacja ubezpieczenia  emerytalnego i rentowego Osoby, które wcześniej obowiązkowo podlegały  ubezpieczeniom em. i rent. oraz obywatele polscy  wykonujący pracę w podmiotach zagranicznych mogą - po ustaniu tych ube...

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCY...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Karolina Krawczyk
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 616

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE  SPOŁECZNE W DZIAŁALNOŚCI  PRZEDSIĘBIORCY 22 maja 2012 r. Student (uczeń) zleceniobiorca  Art. 6 ust. 4 stanowi, że…..  Osoba, która spełni łącznie 3 warunki:  jest studentem (uczniem)  pracuje na podstawie umowy zlecenia  do ukończenia 26 roku życia  Uczniowie gimn...