Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 212

Wprowadzenie do marketingu usług publicznych cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Marketing usług publicznych
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1589

Witam Państwa  Marketing usług publicznych na zajęciach z  1. Usługi w gospodarce (pojęcie usług, klasyfikacja usług, cechy  przedmiotu usług) 2. Istota i znaczenie marketingu usług publicznych 3. Badania marketingowe jako podstawa kszt...

BADANIA MARKETINGOWE - klasyfikacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Marketing usług publicznych
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1631

Witam Studentki i  Studentów na  Marketing usług publicznych zajęciach z  przedmiotu 1. Badania marketingowe – aspekt definicyjny Marketing 2. Klasyfikacja badań marketingowych usług publicznych 3. Proces badań marketingowych • Faza przedprojektowa • Faza projektowa Badania  • Faza realizacji marke...

Demaskowanie w biznesie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
 • Etyka biznesu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 819

Demaskowanie (whistle-blowing)   Demaskowanie - zwracanie publicznej uwagi na zło, zwykle w celu odsunięcia zagrożenia. Zło może dotyczyć funkcjonowania firmy lub jej produktów i polega na wyrządzaniu lub możliwości wyrządzenia krzywdy klientom, pracownikom, członkom społeczności.   Czy można ...

Egoizm w biznesie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
 • Etyka biznesu
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1029

Egoizm Egoizm psychologiczny Jest to każde działanie jest ostatecznie motywowane dążeniem do własnych korzyści. egoizm oświecony - działanie mające na celu długofalowe korzyści, nawet kosztem chwilowego poświęcenia.   Wątpliwości dotyczące teorii egoizmu psychologicznego: Korzyść własna może nie...

Kantyzm i utylitaryzm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
 • Etyka biznesu
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1589

  kłamstwo ≠ fałsz prawda ≠ prawdomówność   Prawda i fałsz dotyczą klasyfikowania zdania, a kłamstwo i prawdomówność oceny wypowiedzi.   Prawda jest zgodnością sensu zdania z pewnym stanem rzeczy (klasyczne spojrzenie). Kłamstwo i prawdomówność dotyczą relacji zachodzących pomiędzy uznanie...

Kłamstwo w biznesie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
 • Etyka biznesu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1428

  kłamstwo ≠ fałsz prawda ≠ prawdomówność   Prawda i fałsz dotyczą klasyfikowania zdania, a kłamstwo i prawdomówność oceny wypowiedzi.   Prawda jest zgodnością sensu zdania z pewnym stanem rzeczy (klasyczne spojrzenie). Kłamstwo i prawdomówność dotyczą relacji zachodzących pomiędzy uznanie...

Normy społeczne - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
 • Etyka biznesu
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2478

Normy społeczne - standardy zachowania, które bazują na szeroko podzielanych przekonaniach na temat tego, jak indywidualny członek społeczeństwa powinien się w danej chwili zachować.     Normy społeczne: Zwyczaj - kategoria norm, nadająca autom...

Misja, plan, cel

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kosała
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2065

Misja, plan i cel Dobrze sformułowany cel   Cechy dobrze sformułowanego celu Jedyny - jasny i zrozumiały Ścisły - powinien ukazywać, do czego dążymy Ograniczony - ponieważ środki zawsze są ograniczone Użyteczny Mierzalny Weryfikowalny Hierarchicznie zgodny   Cechy SMART Specific - Specyfic...

Style kierowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kosała
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1715

Style kierowania   Styl kierowania - względnie trwały sposób oddziaływania przełożonego na podwładnych   Podstawowy podział kierowników: Autokrata Demokrata   Wszyscy chcieliby pracować u szefa-demokraty, większość jednak przejawia silne skłonności autokratyczne   Styl autokratyczny Zalety ...

Analiza zasobów ludzkich

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Sapeta
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1442

Analiza zasobów ludzkich   Analiza zasobów ludzkich - postępowanie badawcze polegające na dzieleniu tych zasobów na części lub wyodrębnieniu określonych ich cech, a następnie opisaniu wyodrębnionych elementów oraz wyjaśnieniu zachodzących między nimi związków i na tej podstawie formułowanie ocen...