KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA ORAZ ZBIEG TYTUŁU UBEZPIECZENIA

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA  ORAZ ZBIEG TYTUŁU  UBEZPIECZENIA - strona 1 KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA  ORAZ ZBIEG TYTUŁU  UBEZPIECZENIA - strona 2 KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA  ORAZ ZBIEG TYTUŁU  UBEZPIECZENIA - strona 3

Fragment notatki:


KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA  ORAZ ZBIEG TYTUŁU  UBEZPIECZENIA 8 i 1 maja 2012 r. Kontynuacja ubezpieczenia  emerytalnego i rentowego Osoby, które wcześniej obowiązkowo podlegały  ubezpieczeniom em. i rent. oraz obywatele polscy  wykonujący pracę w podmiotach zagranicznych mogą - po ustaniu tych ubezpieczeń - dobrowolnie je  kontynuować na określonych zasadach, dotyczących  m.in.  - podstawy wymiaru składki,  czy  - gwarancji wypłaty minimalnego świadczenia  (art. 10 ust. o s.u.s. i in.) Zbieg tytułu ubezpieczenia  Sytuacja w której ubezpieczony wykonuje kilka  rodzajów działalności (posiada kilka tytułów),  z którymi wiąże się obowiązek ubezpieczenia  społecznego  Dotyczy jedynie ubezpieczenia  EMERYTALNEGO i RENTOWEGO Tytuły  ubezpieczenia „bezwzględne” „ogólne”  stosunek pracy  członkostwo w rolniczej  spółdzielni  stosunek służby*  pobieranie świadczenia  socjalnego lub zasiłku  socjalnego Za: I. Jędrasik-Jankowska,  Pojęcie i konstrukcje ubezpieczenia  społecznego, LexisNexis   Zbieg kilku tytułów ubezpieczeń  3 „warianty” wskazane przez ustawodawcę  Prymat określonych tytułów (tytuły „bezwzględne”)  z możliwością dodatkowego ubezpieczenia (z tytułu  „ogólnego”) na wniosek uprawnionego  Prymat najwcześniejszego tytułu z możliwością  dodatkowego ubezpieczenia dobrowolnego z innych  tytułów lub zmiany tytułu   Prawo wyboru tytułu w razie prowadzenia kilku  rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej, jako  podstawowego obowiązku ubezpieczenia Oraz szereg wyjątków Ubezpieczenia emerytalne i rentowe  obowiązkowe i dobrowolne * podstawa wymiaru= minimalne wynagrodzenie za pracę Źródło: Zasady podlegania …. poradnik ZUS,  www.zus.pl , X 2008 r.  SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA  SPOŁECZNE  Składka na ubezpieczenie społeczne  Pojęcie składki   Konstrukcja składki  Wysokość składki  Podstawa wymiaru składki Za tydzień:  Składka jako koszt pracy   Składka na ubezpieczenie społeczne w działalności przedsiębiorcy Istota składki  Składka jest ceną gwarancji ubezpieczeniowej  (J. Jończyk)  Świadczenie pieniężne o charakterze  Przymusowym  Celowym  Odpłatnym  Bezzwrotnym  Finansowanie składek - zadanie   Kategorie osób  Kto i w jakiej wysokości  (udział) finansuje składkę na   Architekt Maciej, prowadzący  własną pracownię ubezpieczenie:  Zarejestrowany bezrobotny pan   Emerytalne Kazio, w wieku 35 lat,   Rentowe pobierający zasiłek dla  bezrobotnych  Chorobowe  Wypadkowe  Ewa, samotna matka na urlopie  wychowawczym  Określ, co stanowi  podstawę   Bronek, członek spółdzielni 

(…)

…% podstawy wymiaru składek na
ub. emerytalne i rentowe (wysokość określa ustawa budżetowa)
 Do opłacania zobowiązane są osoby fizyczne lub jednostki zatrudniające:
 Pracowników
 Inne osoby wykonujące prace, podlegające z tego tytułu obowiązkowo ub społ.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Obowiązek wpłat na
PFRON powstaje, gdy przeciętne zatrudnienie pracowników w danym miesiącu…
… zobowiązane są osoby fizyczne lub jednostki zatrudniające:Pracowników
Inne osoby wykonujące prace, podlegające z tego tytułu obowiązkowo ub społ.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Obowiązek wpłat na
PFRON powstaje, gdy przeciętne zatrudnienie pracowników w danym miesiącu, osiągnie
co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (etaty).
Podstawa: ustawa…
…. – 105 780 zł)
Ograniczenie kwoty rocznej podstawy składek
(do 30-krotności) nie dotyczy pozostałych
(obowiązkowych) ubezpieczeń
SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
JAKO KOSZT PRACY
Mechanizm obliczania płacy netto
Pozaubezpieczeniowe koszty pracy dla pracodawcy
Składka na ubezpieczenie zdrowotne -
konstrukcja
W roku 2011 składka wynosi 9% podstawy wymiaru (gwarantuje dostęp do
usług medycznych…
…. przez pracownika 862,9
Skł. na NFZ płacona przez pracownika: (przychód-ub.społ )* 1,25% 10,79
Zaliczka na podatek dochodowy do US (podatek-cześć składki NFZ -7,75%) 89,03-(862,9* 7,75%)
Do pełnego złotego =22,16 tj 22
Netto: Przychód-ub.społ-cała zaliczka na podatek -ub. zdrowotne fin. przez 763,08+0,16=763,24
pracownika +/-reszta z zaokr. zaliczki
Pozaubezpieczeniowe koszty pracodawcy
Fundusz Pracy: Od 1…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz