Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 214

Płatnik składek na ubezpieczenia społeczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Karolina Krawczyk
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959

Płatnik składek na ubezpieczenia społeczne  oraz  wybrane świadczenia z ubezpieczeń  społecznych 29 maja 2012 r. Limit podstawy  dobrowolnego  ub.  chorobowego (art. 20 ust 3.) • Podstawa wymiaru składek na  dobrowolne  ubezpieczenie chorobowe  nie może przekraczać  miesięcznie 250% przeciętnego ...

System emerytalny w Polsce – informacje podstawowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Karolina Krawczyk
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1197

System emerytalny w Polsce – informacje podstawowe  Przesłanki i cele reformy  Podstawowe założenia Konstrukcja systemu (charakterystyka OFE, IKE i PPE) Przesłanki reformy systemu  ubezpieczeń emerytalnych  Do 31 grudnia 1998 r. w Polsce obowiązywał zarządzany przez państwo  system repartycyjny ...

Prawo konstytucyjne i administracyjne - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931

Prawo konstytucyjne i administracyjne   Prawo konstytucyjne Podstawy konstytucjonalizmu stworzył Monteskiusz (wprowadził ideę trójpodziału władzy). Pierwszym krajem, który ten system wcielił w życie było USA. Również polska konstytucja z 1997 roku realizuje założenia Monteskiusza.       Prawo...

Prawo podmiotowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2268

Prawo podmiotowe   Podmioty prawa to osoby fizyczne, osoby prawne, osoby ułomne. Podmiotom prawa przysługuje prawo podmiotowe.   Prawo podmiotowe to wynikająca z prawa przedmiotowego możność określonego postępowania lub możność żądania określonego postępowania od osób do tego zobowiązanych. P...

Prawo przedmiotowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1127

Prawo przedmiotowe Prawo przedmiotowe - całokształt reguł postępowania ustanowionych lub uznanych i chronionych przez państwo.   Nie ma państwa bez prawa, ani prawa bez państwa. Państwo składa się z: Terytorium Ludności Suwerennej władzy nad tą ludnością   Źródła prawa: Zwyczaj , utrwalona p...

Prawo rzeczowe - Rodzaje rzeczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1379

Prawo rzeczowe (część prawa cywilnego) Prawa, których przedmiotem są rzecz.   Rzeczami są tylko przedmioty materialne, mające samodzielny byt prawny (np. rzeczą jest samochód, ale nie jego silnik; pasek, ale nie sprzączka).     Rzeczy: Nieruchomości/rzeczy ruchome Nieruchomości Przede wszystki...

Aspekty gospodarcze II wojny światowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Broński
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1449

Aspekty gospodarcze II wojny światowej Po dojściu Hitlera do władzy, Niemcy planowały ekspansję terytorialną (głównie na wschód).   W 1936 roku zajęcie Nadrenii, w 1938 Austrii, w latach 1938-39 Czech, Moraw, Sudetów.   Za wybuch II wojny światowej obciąża się na równi Hitlera i Stalina (gdyb...

Grecja i Rzym powrównanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Broński
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1085

Grecja i Rzym   Grecja Dominują niezależne państwa-miasta Wielka kolonizacja wzdłuż wybrzeży Morza Śródziemnego i Morza Czarnego, głównie ze względów ekonomicznych i religijnych) Sparta nie prowadzi ekspansji zewnętrznej, tylko atakuje s...

Mezopotamia i Egipt - porównanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Broński
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2436

  Historia gospodarcza to nauka ogólnoekonomiczna, która narodziła się w Niemczech. W Polsce jej prekursorami byli Franciszek Bujak i Jan Rutkowski. Historia gospodarcza pozwala zweryfikować modele tworzone przez ekonomistów. Dane...

Region, regionalizacja, regionalizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 2240
Wyświetleń: 2919

Region, regionalizacja, regionalizm   Wyróżniamy 2 podstawowe skale w definicji regionu: Skala krajowa (region to część państwa Skala ponadnarodowa (międzynarodowa) - region to część świata, kilka sąsiadujących państw, etc.   Regiony: Geograficzne (geografia jako kryterium), np. regiony gó...