Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 210

Zarządzanie instytucjami kredytowymi - slajdy z wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3815

Bilans banku komercyjnego (ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591, załącznik nr 2 z późn. zm.) ► Pasywa – uporządkowane według zasady malejącej wymagalności: Zobowiązania wobec banku centralnego (kredyt lombardowy, techniczny i refinansowy) → Uchwa...

Prawo wykroczeń - Ćwiąkalski

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2709

Zostały w niej wymienione Europejskie systemy (modele) orzekania w sprawach o wykroczeniach, kodyfikacja z 1971 roku i źródła prawa wykroczeń. W notatce prawo wykroczeń znalazły się również definicje wykroczenia ciągłego i trwałego, przeanalizowana została uważnie część ogólna prawa wykroczeń, w ty...

Antypedagogika - wychowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1708

Antypedagogika zwraca uwagę, że w konwencjonalnej, wychowawczej relacji dziecko cierpi i nie ma dokąd uciec. Nikt nie staje po jego stronie, nikt nie uznaje jego racji , co więcej, dorośli żądają, żeby nawet ono samo nie stało po swojej wła...

Przestępczość nieletnich

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2023

Zajmuje 11,5 strony i omawia m.in. takie tematy jak: przyczyny przestępczości nieletnich, przestępstwa niebezpieczne dla ludzkiego życia lub zdrowia, elementy determinujące przestępczość nieletnich, zjawiska patologiczne wśród dzieci i młodzieży, zespoły czynników dziedzicznych i wrodzonych, zespół...

Esencja z analizy matematycznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1491

1. POCHODNA granica ilorazu różnicowego. Tangens kąta pomiędzy styczną do wykresu funkcji w punkcie x0, f(x0) z osią OX. (POCHODNA Z KAŻDEJ LICZBY R = 1) 2. POCHODNA FUNKCJI W PUNKCIE Granicę właściwą (jeżeli istnieje) ilorazu różnicowego f(x0+h)-f(x0) / h dla h dążącego do 0 nazywamy pochodną fun...

Controlling - pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jarosław Kaczmarek
 • Controlling
Pobrań: 2534
Wyświetleń: 12236

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: centra pierwszorzędne, budżetowanie elastyczne, ekonomiczna wartość dodana, zrównoważona karta dokonań. 1. Komórka organizacyjna przedsiębiorstwa w której nie jest wyraźnie wyznaczona zależność pomiędzy działalnością a kosztami z przypisanymi limitam...

Finanse międzynarodowe - FUNKCJE RYNKU

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 987
Wyświetleń: 3171

Dokument zawiera materiały z przedmiotu finanse międzynarodowe. Notatka ma 20 stron i porusza zagadnienia takie jak: rynek walutowy, funkcje rynku, przedmiotem transakcji, rynek finansowy, rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek kredytowy, rynek pozabilansowych instrumentów finansowych, międzynarod...

Historia myśli ekonomicznej - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Aleksanda Lityńska
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 861
Wyświetleń: 6979

Dokument ma 39 stron i porusza zagadnienia takie jak: geneza nauki historia myśli ekonomicznej, merkantylizm, rozkład merkantylizmu i początki ekonomii klasycznej, fizjokratyzm – panowanie praw natury, tablica ekonomiczna, ekonomia klasyczna, czynniki wzrostu bogactwa społecznego, wzrost gospodarcz...

Rodzaje kultur oraz grupy interesu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2625

4 strony maszynopisu zapisane w formacie docx. Pierwsza część materiału opisuje charakterystykę kultur, a w szczególności: parafialno-poddańczej, poddańczo-uczestniczącej, parafialno-uczestniczącej, mieszczańskiej, polityczno-totalitarnej. Wyszczególnione są również cechy kultury politycznej w społ...

Obróbka cieplna stali

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 441
Wyświetleń: 5761

03.2011. Temat ćwiczenia to "Obróbka cieplna stali". Notatka zawiera wykresy twardości HB i tabele twardości oraz tabelę porównującą rodzaje odpuszczania. Cel ćwiczenia to: "Zbadanie wpływu obróbki cieplnej na twardość stali konstrukcyjnej niestopowej C45". Opis ćwiczenia: 1. Pom...