Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 209

Unia Europejska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3206

Unia Europejska, European Union, UE, związek państw europejskich, utworzony na mocy Traktatu z Maastricht przez państwa-członków Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali,

Futures

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 931
Wyświetleń: 3913

Walutowe kontrakty futures • Transakcje futures są porównywalne z transakcjami terminowymi (forward) • Są one prawami do określonego aktywu (w naszym przypadku waluty) • Prawa te podlegają obrotowi na giełdachSposób działania kontraktu futures Kupno – ekwiwalent pozycji długiej na datę rozlicz...

Referat o przyczynach kryzysu ekonomicznego XXI wieku ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Kinga Szmigiel
 • Polityka społeczna
Pobrań: 455
Wyświetleń: 7371

referat o kryzysie ekonomicznym Przyczyny kryzysu finansowego w początkach XXI wiekuUstalenie dokładnej daty i przyczyn wybuchu obecnego kryzysu finansowego jest trudne i zawsze będzie ona sprawą umowną. Niemniej, dla niektórych datą początkową jest sierpień 2007, kiedy to upadły dwa fundusze hedgin...

Controlling Strategiczny- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Jadwiga Adamczyk
 • Controlling
Pobrań: 1750
Wyświetleń: 6762

Zakres prac Cs jest bardzo szczegółowo opisany, wyszczególniono najważniejsze z nich. W tej notatce znajdziecie wyjaśnienie pojęcia controllingu, planowanie strategiczne, składowe systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, obszary oceny otoczenia, propozycje nowych wskaźników dla celów zarządzania, ...

Zarządzanie strategiczne- wykład+ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Kozina
 • Analiza finansowa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2751

Co jest w środku: analiza KCS, benchmarking, macierz McKinseya, Macierz BCG, model łańcucha wartości , macierz Hofera , metoda SPACE, cykl życia organizacji , cykl życia produk...

Geografia ekonomiczna - Wstęp - WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 791
Wyświetleń: 6447

Wykłady prowadzi dr Jerzy Wrona. Dokument ma 2 strony i zapisany jest w formacie .pdf. Notatka zawiera informacje na temat: co to jest geografia, co to są obszary asejsmiczne i pansejsmiczne, co to są nauki geograficzne, geografia fizycz...

Matematyka finansowa - stopy procentowe ĆWICZENIA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ilona Ćwięczek
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4284

Zadania bez rozwiązań. Objętość 4 strony zapisane w formacie pdf. Notatki dotyczą: efektywna i równoważna stopa procentowa, kapitalizacja złożona z dołu, kapitalizacja złożona z góry, kapitalizacja ciągła.                                                                                              ...

Mikroekonomia - koszty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3164

KOSZTY PRODUKCJI Koszty produkcji są elementem podejmowania decyzji racjonalnych decyzji przez producenta. Na ustalone w wyniku dokonanego wyboru ekonomicznego efekty, musi on ponieść określone nakłady, gdyż koszty produkcji obejmują zużycie posiadanych zasobów (praca, materiały, maszyny i urządze...

Rynki finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Raganiewicz
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 1540
Wyświetleń: 5943

Zadania z testów. 1. Akcje: a. zatwierdzają udział w kapitale spółki z o. o. b. reprezentują prawa własności majątkowej c. przynoszą zmienny dochód d. SA niepodzielne 2. Spółka C, która wyemitowała dotychczas 2 mln akcji będzie emitować kolejną serię 1 mln akcji. Korzystając z prawa poboru ak...

Socjologia Notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab Andrzej Słaboń
 • Socjologia
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3689

1. Socjologia jako dyscyplina naukowa. Powstanie socjologii jako odrębnej dyscypliny. Przedmiot badań socjologicznych. Subdyscypliny socjologii. Relacje między socjologią a innymi dziedzinami humanistyki. Główne nurty teoretyczne w socjologii: holizm – indywidualizm metodologiczny; nomotetyzm – idio...