Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 211

Jednostkowe sprawozdania finansowe - test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Hejnar
 • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 3325
Wyświetleń: 9513

Dokument ma 4 strony i zawiera zagadnienia takie jak: użytkownicy sprawozdań finansowych, sprawozdanie finansowe jednostki, cechy sprawozdania finansowego, uproszczone sprawozdanie finansowe, bilans, rozliczenia międzyokresowe kosztów, rozliczenia błędu, sprawozdanie z działalności jednostki. Użyt...

Funkcje, metody oceny pracowników

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1183

Funkcja personalna Zatrudnianie - selekcja i ocena podczas rekrutacji Ocena pracowników Budowanie ścieżki kariery Kadry i płace (trafia do księgowości) - ustalenie składników Motywowanie Zwolnienia Kiedy oceniamy osoby w pracy? Metody oceny (wg skuteczności) Assessment centres (wykorzyst...

Dystrybuanta rozkładu normalnego - tabela

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1442

   Dystrybuanta rozkładu normalnego                             u 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0 0,5 0,50399 0,50798 0,51197 0,51595 0,51994 0,52392 0,52790 0,53188 0,53586 0,1 0,53983 0...

Kwantyle rozkładu t-studenta - tabela

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1974

Kwantyle rozkładu t-Studenta                                                                     α                                     k 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,001 1 ...

Kwantyle rozkładu x kwadrat - tabela

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Kwantyle rozkładu χ 2                                                                                                               α                                                         k 0,999 0,99 0,98 0,9...

Polityka makroekonomiczna państwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868

Temat: Polityka makroekonomiczna państwa (polityka pieniężna systemu bankowego i polityka fiskalna, tzn. budżetowa, prowadzona przez rząd). Polityka makroekonomiczna próbuje wpływać na przebieg procesów w gospodarce, a szczególnie na procesy produkcji, zatrudnienia, bezrobocia i dynamiki cen. CY...

Powiązanie pomiędzy inflacją, bezrobociem i produkcją

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Kultys
 • Makroekonomia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1379

Makroekonomia Wykład 9 (24) 2004-04-19 POWIĄZANIE POMIĘDZY INFLACJĄ, BEZROBOCIEM I PRODUKCJĄ KRZYWA PHILIPSA sformułowana na podstawie doświadczeń przez nowozelandzkiego ekonomistę. [Prawo Okuna wiąże produkcję i bezrobocie (krótkookresowe...

Geografia jako nauka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1911

Geografia jako nauka     Geografia - nauka zajmująca się opisem ziem. Twórcą pojęcia był Eratostenes z Cyreny. Zmierzył on wielkość Ziemi. Współcześnie geografia zajmuje się również wykrywaniem przyczyn oraz formułowaniem uogólnień praw i ...

Wprowadzenie do marketingu usług publicznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Marketing usług publicznych
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1477

Od marketingu sfery  Od marketingu sfery  wytwórczej do marketingu  wytwórczej do marketingu  usług publicznych usług publicznych 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Przedsiębiorstwo na rynku Podstawy marketingu , praca zb. pod red.  3. Se...