Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 199

Rodzaje psychologii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Marek Motyka
 • Psychologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2002

...Psychologia to nauka o zachowaniu i procesach kierujących tym zachowaniem Życie psychiczne (psychika ) –całokształt procesów psychicznych Procesy psychiczne – procesy regulacji stosunków jednostki z otoczeniem np.; procesy poznawcze rzeczywistości tj.: wrażenia spostrzegania , wyobraźnia , ...

Finanse - wszystko

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 2289
Wyświetleń: 4172

...Finanse są rozwinięciem nauki ekonomii politycznej. Finanse wywodziły się z czasownika „finire”- koniec potem były przekształcane następująco, najpierw w „finare” – uregulować do końca, następnie w „finatio” – orzeczenie sądowe kończące spółki, potem w „finanse” – i jest to termin międzynar...

Bankowość - pytania na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Juza
 • Bankowość
Pobrań: 6951
Wyświetleń: 13503

...emisja budżetowa (skarbowa) – polega na emitowaniu przez Skarb Państwa papierów wartościowych (skarbowych) takich jak: weksle skarbowe, obligacje skarbowe, i oferowaniu ich zakupu społeczeństwu w celu ograniczenia bądź pokrywania deficytu budżetowego. Pożyczkobiorcą czyli emitentem jest Ska...

Materiały ze statystyki matematycznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Stanisław Wanat
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2093

...Statystyki otrzymane z danej próby losowej traktuje się jako punkt wyjścia do konstrukcji estymatorów, przez które rozumie się odpowiednie funkcje związane z próbą, podające reguły, według których można z pewnym przyjętym z góry prawdopodobieństwem ocenić wartość nieznanego parametru popula...

Ekonomia globalna - notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ewelina Sowa
 • Ekonomia globalna
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2849

...Teorie i modele wzrostu gospodarczego. Pod pojęciem modelu wzrostu gospodarczego rozumie się schematy, które w uproszczony sposób prezentują główne związki i zależności pomiędzy czynnikami wzrostu. W modelach pomija się drugorzędne elementy, które nie mają wpływu na ostateczny przebieg pro...

Enzymy biochemia - zagadnienia na kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Grzegorzewska
 • Biochemia
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 5915

...model klucza i zamka- teoria, według której cząsteczka substratu pasuje przestrzennie do centrum aktywnego enzymu tak, jak klucz do zamka. Autorstwo tej teorii przypisuje się Fisherowi i przeciwstawia się jej inną, nowszą teorię - Koshlanda - "ręki i rękawiczki". Druga teoria przyj...

Zagadnienia z lipidów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Grzegorzewska
 • Biochemia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2779

...Lipidy właściwe (acyloglicerole) Definicja, wzory: mono-, di-, triacylogliceroli, wzory kwasów tłuszczowych, dwa sposoby numeracji węgli, właściwości fizykochemiczne lipidów w zależności od długości łańcucha i stopnia nasycenia kwasów tłuszczowych)... Lipidy proste Lipidy właściwe (acylogl...

Międzynarodowe Stosunki Polityczne - 2 wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Latosińska
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2212

...Kolonia – posiadłość jakiegoś państwa, zwykle zamorska, pozostająca od niego w całkowitym uzależnieniu, której aparat administracyjny jest podporządkowany przedstawicielowi metropolii (gubernatorowi), a ludność nie bierze udziału w procesie zarządzania ...Protektorat - dwa rodzaje : - pr...

Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne z finansów pub

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Maria Kosek-Wojnar
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1729
Wyświetleń: 3815

1.Czy i jakie zasady budżetowe powinny być w twoim przekonaniu przestrzegane w praktyce? Uzasadnij swoje stanowisko. Np.: - Zasada jasności, ponieważ umożliwia prawidłowe planowanie i łatwość oceny przez parlament i opinie publiczną; - Zasada realności, ponieważ postuluje maksymalną precyzję...

Analiza i diagnostyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marek Dziura
 • Analiza i diagnostyka ekonomiczna
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2989

Trzy rodzaje analizy ekonomiczno-finansowej 1. RACHUNKOWOŚĆ a) KALKULACJA ZYSKU - Uznanie przychodów - Uznanie kosztów (Uznanie czyli zaksięgowanie. Polega na tym że te przychody i te koszty które są zaksięgowane według rachunkowości tyle wynoszą) -