Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 198

Polityka Społeczna - Stopa ubóstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2443

"Dialog społeczny: relacje między partnerami społecznymi oraz ich stosunki dwustrone lub trójstronne z organami państwowymi; obejmuje komunikowanie sie przedstawicieli okreslonych grup czy kategorii społecznych, przyjmujace najczęściej zinstutucjonalizowana formą, którego celem jest negocjowani...

Ekonometria - harmonogram szkoleń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Antoni Goryl
 • Ekonometria
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 3934

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: model jednorównaniowy, model dwurównaniowy"                                                                      &                                                                                                                         ...

Definicje, reguły i zasady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Gajewski
 • Fizyka
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2576

...I zasada Newtona Jeżeli na ciało nie działa żadna siła, lub wypadkowa działających sił równa się zeru, wówczas ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Właściwość ciał polegającą na utrzymywaniu stanu swego ruchu, gdy nie działają na nie żadne siły,...

Podstawowe kategorie finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse
Pobrań: 980
Wyświetleń: 4452

...Dług finansowy – Stanowi pieniężne zobowiązanie jakiegoś podmiotu do zapłaty tego długu w określonych wielkościach oraz terminach. Źródłem długu są przede wszystkim zaciągnięte pożyczki lub skumulowane deficyty z poprzednich okresów. Dług finansowy może dotyczyć wszystkich podmiotów systemu ...

Notatki z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 5621
Wyświetleń: 11123

...Utarg krańcowy przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego: -nie zależy od wielkości produkcji dostarczanej przez przedsiębiorstwo na rynek… Zysk ekonomiczny przedsiębiorstwa jest rowny zeru gdy... koszt krańcowy zrównuje się z przeciętn...

Projekt marketing przemysłowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Czubacka
 • Marketing przemysłowy
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2800

...Pierwsza kuchnię gazowo-węglową wyprodukowano we Wronkach w roku 1957. Dzisiaj wykorzystujemy te 50 lat doświadczenia do produkcji  nie tylko kuchni, ale także do wprowadzania na rynek innych nowoczesnych produktów ułatwiających domowe obowiązki. W pierwszym okresie obecności na rynku doskona...

Finanse Przedsiębiorstw - Egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Zbigniew Dresler
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 1869
Wyświetleń: 7868

...7. Koszt kredytu = Rn * (1-T) T- podatek dochodowyRn- kredyt Zadanie 3 Jakie są skutki finansowe wydłużenia zapasów w roku 2004 i 2005. Przyjmij oprocentowanie kredytu w wys. 8%. Sposób obliczania zadania : 1. Obliczamy cykl zapasów Cykl zapasów 2004 = Zapasy2004 * 360/ sprzedaż200...

Mikroekonomia i Makroekonomia i inne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Krystyna Przybylska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 721
Wyświetleń: 4158

...Ekonomia jako system naukowy realizuję się poprzez naukę o gospodarstwie, o zarządzaniu majątkiem lub domem; wg. Ksenofonta - „ to sprawy związane zdobywaniem środków utrzymania i wydatkowaniem ich, to dyscyplina, nauka jak i wiedza praktyczna. Jeżeli ekonomiści zajmują się problemami i og...

Finanse - definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Grabińska
 • Finanse
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1701

...Akcja-papier wartościowy poświadczający prawo jego posiadacza do współwłasności spółki akcyjnej która papier wyemitowała. Są to papiery o zmiennym dochodzie. Bony skarbowe- papier wartościowy. Wartość nominalna jednego bonu skarbowego wynosi 10 000 zł. Są one sprzedawane i odkupywane przez M...

Makroekonomia - definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Marta Sordyl
 • Makroekonomia
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 3605

...Ekonomia normatywna- ekonomia dokonująca wartościowań faktów przez ekonomię pozytywną. Opierając się m.in. na koncepcjach polityki społecznej, gospodarczej formułuje zalecenia co do świadomego kształtowania rzeczywistości ekono...