Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 200

note /search

Pytania i odpowiedzi egzamin filozofia Augustyniak

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 3724
Wyświetleń: 8022

1. Kto byl ojcem Erosa?. Dostatek 2. Dwa rodzaje niewiedzy wg Platona. Glupota i filozofia 3. Definicja czlowieka wg Arystotelesa. Zwierze rozumne (albo zwierze polityczne) 4. Jak nazywa sie zastapienie popedu seksualnego innym?. Sublimacja 5. Czy w filozofii Kanta szczescie...

Podpis elektroniczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Technologie informacyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1757

Zajęcie odbywają się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a prowadzi je prof. dr hab. Tadeusz Grabiński. Notatka składa się z 10 stron. Podpis elektroniczny - dane w postac...

Kredyt gotówkowyn - Definicja i rodzaje banków

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

"Kredyt udzielany jest na sfinansowanie tradycyjnych wydatków klientów indywidualnych, związanych, ze świętami, wakacjami itp. Jako zabezpieczenie stosowane są wszystkie przyjmowane przez PKO BP S.A. formy zabezpieczenia spłaty kredytu. W przypadku zastosowania poręczenia według prawa cy...

Kryzysy gospodarcze a finanse państwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka fiskalna
Pobrań: 938
Wyświetleń: 3087

...Kryzys gospodarczy to zjawisko ekonomiczne w gospodarce Przyczyn kryzysu upatruje się - w czynnikach zewnętrznych, np. przez błędną politykę finansową, politykę gospodarczą, także przez niewydolność systemu finansowego. Jest to podejście charakterystyczne dla szkoły neoliberalnej, - w sam...

ćwiczenia i testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka fiskalna
Pobrań: 2100
Wyświetleń: 6412

...Polityka finansowa – ćwiczenia Państwo zwiększa podatki pośrednie, bo nie zdajemy sobie sprawy ile ich płacimy są ukryte w cenie towaru. Podatki pośrednie łatwiej ściągnąć. W Polsce jest jedna z najwyższych stawek VAT 23 % poDanii i Finlandii (25%) Finanse publiczne w Polsce są silnie ...

Ryzyko kredytowe - Analiza dyskryminacyjna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3969

...Istota ryzyka kredytowego w szerokim ujęciu ryzyko kredytowe oznacza niebezpieczeństwo, iż dłużnik nie wypełni zobowiązań i warunków umowy, narażając wierzyciela na powstanie straty finansowej. w wąskim ujęciu ryzyko kredytowe ok...

Zarządzanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2457

Funkcje zarządzania Planowanie Sposoby rozumienia strategii Popularne metody analizy strategicznej elementy strategii (wg modelu K. Obłója) Organizowanie - struktura jako podstawowe narzędzie organizowania Projektowanie struktury organizacji Motywowanie Kontrolowanie Kultura o...

Zarządzanie projektami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2562

Zarządzanie projektami to zbiór czynności obejmujący: - określenie celu z zakresu przedsięwzięcia, - planowanie, - organizacje zespołów projektowych, - ocenę efektywności przedsięwzięć, - technikę wdrożenia projektu, - kon...

Rynek Obligacji w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1652

Obligacje należą do najbardziej popularnych instrumentów dłużnych. Ustawa o obligacjach mówi nam, że: Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia okre...

Pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Systemy podatkowe Polski
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 4396

1.Co ile płaci się podatek od osób duchownych 2.Co musi być spełnione żeby prowadzić karte podatkową 3.Co to jest stawka podatkowa 4.Jakie podatki w 100% zasilają budżet gminy 5.Gdzie wpływa podatek od osób duchownych 6.Ile % dochod...