Międzynarodowe Stosunki Polityczne - 2 wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2212
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe Stosunki Polityczne - 2 wykłady - strona 1 Międzynarodowe Stosunki Polityczne - 2 wykłady - strona 2 Międzynarodowe Stosunki Polityczne - 2 wykłady - strona 3

Fragment notatki:...Kolonia – posiadłość jakiegoś państwa, zwykle zamorska, pozostająca od niego w całkowitym uzależnieniu, której aparat administracyjny jest podporządkowany przedstawicielowi metropolii (gubernatorowi), a ludność nie bierze udziału w procesie zarządzania....

...Protektorat - dwa rodzaje :
- protektorat międzynarodowy (zawieranie międzypaństwowej umowy, na mocy której jedno państwo, zwane protegowanym, zrzeka się w części lub całości swej zdolności do działania na forum międzynarodowym i przekazuje je państwu protegującemu)
protektorat kolonialny, reprezentujący formę narzuconej zależności państwu słabszemu przez państwo silniejsze....

...Koncesje – były charakterystyczne dla europejskiej i japońskiej penetracji cesarstwa chińskiego, którego zbyt duży obszar nie pozwalał na uprawianie tradycyjnej formy kolonializmu. Wzajemne relacje między mocarstwami imperialnymi doprowadziły do kompromisowej polityki „otwartych drzwi”; gwarantowała ona wszystkim uczestnikom zawieranie traktatów z cesarskim dworem, udzielając im specjalnych praw i przywilejów na wydzielonych obszarach. ...

...Wojna koreańska – gorąca wojna regionalna, jedyna w czasie zimnej wojny; 1948 podział Korei; Kim Ir Sen kiedy szykował się do wojny liczył na poparcie ZSRR i t wsparcie uzyskał w roku 1949, miał też obietnicę pomocy ze strony Chin (Mao), korzystna sytuacja międzynarodowa – podpisano traktat sojusznicy między Chinami, a ZSRR; decyzje Izby Reprezentantów w USA o nieudzielaniu pomocy Republice Korei (część południowa). Długotrwały konflikt, kilka prób dialogu 1972 – wstępne zasady współpracy, 1984 – rozmowy wielostronne – nie doszło do rozwiązania problemu....

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE
WYKŁAD 3 24.03.2012
DEKOLONIALIZACJA
Wyjaśnienie pojęć :
Kolonializm
( z łaciny colonia - osiedle), polityka mocarstw polegająca na opanowaniu i utrzymaniu w politycznej i ekonomicznej zależności krajów słabo rozwiniętych w celu czerpania zysków.
Dekolonializm
proces likwidacji kolonializmu Neokolonializm
współczesna forma kolonializmu polegająca na wyzysku ekonomicznym i uzależnieniu politycznym dawnych krajów kolonialnych lub krajów słabo rozwiniętych, dysponujących niewielkim potencjałem militarnym i politycznym. Polityka prowadzona przez byłe metropolie, które starały się utrzymać decydującą pozycję w byłych koloniach przez pozostawienie części własnej kadry urzędniczej, wojskowej, popieranie uległych sobie polityków, a przede wszystkim przez podporządkowanie rozwoju gospodarki swoim interesom.
Kolonializm w 1945
Początki kolonializmu- początek kolonializmu przypada na przełom XV/XVI wieku. Jest związana przede wszystkim z odkryciami geograficznymi oraz podziałem globu ziemskiego między mocarstwa kolonialne. I akt zatwierdzający ten podział, aneksję - Tordesillas 1949r. Cele kolonizacji: ekonomiczne, polityczne i strategiczne - zasoby naturalne ( poszukiwanie kruszców) - przeludnienie - wzbogacenie się metropolii - poszerzenie strefy wpływów
- prestiż
Kolonia - posiadłość jakiegoś państwa, zwykle zamorska, pozostająca od niego w całkowitym uzależnieniu, której aparat administracyjny jest podporządkowany przedstawicielowi metropolii (gubernatorowi), a ludność nie bierze udziału w procesie zarządzania.
Protektorat - dwa rodzaje :
- protektorat międzynarodowy (zawieranie międzypaństwowej umowy, na mocy której jedno państwo, zwane protegowanym, zrzeka się w części lub całości swej zdolności do działania na forum międzynarodowym i przekazuje je państwu proteguj

(…)

… bloku wschodniego
F)1980 - 1985 - interwencja wojsk ZSRR w Afganistanie w roku 1979
G) 1986 - 1990/ 1991 - 3.X. 1990 - zjednoczenie Niemiec, 1991- rozpad ZSRR
1949 - podpisanie traktatu NATO
1955- włączenie do NATO RFN - w odpowiedzi powstaje w 1955 Układ Warszawski 1949 - powstanie RWPG 1968 - Praska Wiosna, wojska UW wkraczają do Czechosłowacji 1980 - utworzenie Solidarności
WYKŁAD 2
10.III.2012
Kolonizacja i dekolonizacja
Timor Wschodni 2002 - uzyskanie niepodległości Ruch państw niezaangażowanych Główne przyczyny kolonializmu:
Przeludnienie obszarów Bogacenie się metropolii
Chęć poszerzenia strefy wpływów
Przyczyny dekolonizacji:
Osłabienie imperiów kolonizacyjnych
Wzrost siły ruchów narodowo - wyzwoleńczych Polityka Japonii - solidarność Azjatów przeciwko Europejczykom Etapy dekolonizacji:
1945…
…, Dragetta)
Partie polityczne - uczestniczą w sposób pośredni wywierają nacisk na rząd
Zadania dyplomacji : obserwować, negocjować, chronić
Konflikt Wschód - zachód
Najdłużej trwający konflikt
Często utożsamiany z zimną wojną
Fazy zimnej wojny:
A) 1945-1947 - okazało się, że istnieją dwa przeciwstawne bloki; wcześniej miały wspólnego wroga - Nazistów; rok 1947 - ogłoszenie planu Marshalla - odrzucenie…
… naftowej i trzy wyspy w cieśnienie Ormus( ?); Iran został republiką islamską (Chomeini). Na początku USA popierały Iran, bo amerykanie bali się żeby rewolucja islamska nie rozprzestrzeniła się na inne kraje bo wtedy byłby ograniczony dostęp do ropy. Początkowo wygrywał Irak, a potem wojna pozycyjna. 1981 Husajn proponuje podjęcie rozmów pokojowych, ale Chomeini chce odszkodowania i odejścia od władzy…
… Talibowie przejmują władzę w tym kraju. X.1999 zakaz lotów handlowych i zamrożenie kont bankowych, a następnie zakaz sprzedaży borni do Afganistanu - rezolucje ONZ. Jałta 1944, Teheran, Poczdam - konferencje kształtujące ład w Europie po II Wojnie Światowej.
Polska w radzieckiej strefie wpływów, komunistyczna droga rozwoju; być może przyjęcie planu Marshalla pozwoliłoby na lepszy rozwój kraju. ZSRR…
…; podział Wietnamu wzdłuż 17 równoleżnika; Wietnamczycy zaatakowali amerykański niszczyciel w 1964. Prezydent Johnson mógł skorzystać z takich środków jakie były konieczne, aby rozwiązać konflikt - rezolucja kongresu. Wojna przyniosła wiele ofiar z obu stron. Wojna w Kambodży - Czerwoni Khmerzy i dyktatura Pol Pota; doszedł on do wniosku, że stworzy idealne państwo komunistyczne. Państwo totalitarne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz