Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 177

ZASADA PODZIAŁU WŁADZY

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

ZASADA PODZIAŁU WŁADZY Przedmiotem władzy jest: Stanowienie prawa Egzekucja prawa Wykonywanie prawa Tyrania - władca stosuje siłę, aby egzekwować swoje zamiary polityczne, nie istnieje coś takiego prawa polityczne, władca jeżeli one istniej, może je w każdej chwili odwołać. Tyran może dowolną tre...

PROBLEMY ORGANIZACJI ADMINISTRACJI

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1281

24. PROBLEMY ORGANIZACJI ADMINISTRACJI CENYTRALNEJ - łączenie funkcji rządzenia i funkcji o charakterze politycznym - tradycyjna struktura aparatu administracyjnego - koordynacja działania aparatu administracyjnego bez żadnego apa...

POZIOMY ADMINISTRACJI ćwiczenia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1351

POZIOMY ADMINISTRACJI Centralny - brak administracji samorządowej, występuję głownie administracja rządowa, ale również państwowa. Na poziomie centralnym odpowiada za administrację - rząd ( Rada Ministrów). Rząd - jest organem kolegialnym, naczelnym i centralnym. Odpowiedzialność za całość władzy...

Prawo administracyjne - Prawo ustrojowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

Nawazniejsza zasada - związanie adm prawem. Organy władzy publicznej wlasnie na jej podstawie działają. Zakres czynności adm zalezy od sfery rodzaju i formy adm. Sfera adm zewn ; te dzialania które zmierzaja do wykonywania ustaw za pomoca aktow konkretyzujących skierowanych do instytucji na zewn ap...

Planowanie jako jedno z działań administracji publicznej

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 938

Planowanie jako jedno z działań administracji publicznej. Pojęcie planowania. Pojęcie planowania (programowania), koordynacji, współdziałania czy kontroli są związane z zagadnieniami sprawnego działania. Pojęcia te traktuje się jako nieodłączny problem kierownictwa i administrowania, zaś H.Fayol ...

Pojęcie i gwarancje bezstronnosci sedziego

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938

Pojęcie i gwarancje bezstronności sędziego Zgodnie z zasadą trójpodziału władz, władza w państwie powinna zostać podzielona pomiędzy trzy równoważące się podmioty - legislatywę, egzekutywę i sądownictwo. Co jednak sprawia, że większość z nas największym zaufaniem nie darzy wcale parlamentarzystów...

Problemy organizacji administracji centralnej

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1022

Problemy organizacji administracji centralnej Stopień komplikacji administracji centralnej wynika przede wszystkim z tradycyjnego dla wszystkich modeli administracji łączenia na tym szczeblu funkcji politycznych (rządzenia) i funkcji o charakterze administracyjnym. Innym powodem szczególnej zawił...

Procedura legislacyjna - Dziennik Ustaw

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 980

Procedura Legislacyjna Prawo inicjatywy przysługuje Koniec postępowania SEJM I czytanie II czytanie III czytanie Senat (30 dni na podjęcie uchwały) Koniec postępowania Senat Rada Ministrów Prezydent Posłowie: 15 lub komisja Grupa 100.000 obywateli Odrzucenie projektu w I czytaniu Odrzucenie proje...

Proces decyzyjny Rady Ministrów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 882

Rządowy proces decyzyjny jest to (jak przytacza Kulesza) nielosowy charakter wyboru, jako działanie zorganizowane tj. świadome i nieautomatyczne, nastawione na osiągnięcie założonego celu. Tak więc powiedzieć można, że cały system decyzyjny polega na rozpoznaniu problemu, czyli ustalenie „stanu r...

Budowa wybranych aktów prawnych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

Protokół z dnia 15.11.2012 roku Budowa wybranych aktów prawnych Rozporządzenie - jest podstawowym aktem normatywnym. Jest uznawane za źródło prawa. Rozporządzenie jest wydawane przez organy wykonawcze. Rozporządzenie składa się z kolejno następujących po sobie części: