Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 176

Historia_administracji_nowozytnej

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 882

Zasady: resortowości - wykonywanie administracji państwa podzielone pomiędzy niezależne od siebie struktury organiz a cyjne (resorty); początkowo kierowane przez organy kolegialne, później - jednoosobowe (ministrowie); najważniejsze: sprawy zagraniczne, wewnętrzne, wyznaniowe, oświatowe, skarbowo...

Zasady wyborcze

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 896

Zasady wyborcze: tajności - organy mają stworzyć takie warunki, aby osoba trzecia nie zapoznała się z treścią głosowania. Stosuje się często kotary, parawany, kabiny w celu zapewnienia tajności oddawania głosów. Karty wyborcze nie są podpisane z imienia i nazwiska. W Szwajcarii jest głosowanie sy...

Komisja Wyborcza

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

Unieważnienie głosu Oddanie głosu na więcej kandydatów niż trzeba Oddanie pustej karty Przekreślanie poza kratki O Państwowej Komisji Wyborczej Art. 36. 1. Państwowa Komisja Wyborcza jest stałym najwyższym organem wyborczym ...

Statut posła i senatora

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 847

Statut posła i senatora Mandat imperatywny (nakazczy) : Cząstkowy - reprezentuje tylko część narodu Posła można odwołać jeżeli poseł nie wykonuje instrukcji wyborców. Mandat wolny Poseł reprezentuje cały naród Brak nakazów instrukcji Nie można odwołać deputowanego Mandat wolny nie charakteryz...

Statut posła i senatora

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

Statut posła i senatora Mandat imperatywny (nakazczy) : Cząstkowy - reprezentuje tylko część narodu Posła można odwołać jeżeli poseł nie wykonuje instrukcji wyborców. Mandat wolny Poseł reprezentuje cały naród Brak nakazów instrukcji Nie można odwołać deputowanego Mandat wolny nie charakteryz...

Uchylenia immunitetu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

Immunitetu można się zrzec na czas jednego postępowania karnego. Immunitet trzeba uchylić kiedy prokurator chce wszcząć postępowanie w stosunku do posła, ile razy prokurator chce postawić zarzuty, tyle razy trzeba uchylić immunitet. Uchylenia immunitetu : Prokurator za pośrednictwem prokuratora g...

Rada Ministrów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

Rada Ministrów udzieliła Prezydentowi formie uchwały pełnomocnictw do zawierania umów międzynarodowych. Prezydent podpisał umowę o zawarciu sojuszu obronnego i stwierdził, że nie potrzebuje zgody od Sejmu na jej ratyfikacje skoro sam ją zawarł. Oceń skutki prawne podjętych decyzji i uzasadnij je ...

Wybory - istota i zasady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Kolokwium w Wielką Środę (31 marca). Wybory zarządza marszałek 90 dni przed upływem kadencji Prezydenta. Wcześniej może zarządzić w przypadku opróżnienia urzędu Prezydenta (kiedy nie może sprawować swojej funkcji, pozbawienie osoby piastującej urząd funkcji, orzeczenie przez Zgromadzenie Narodowe...

Funkcje prezydenta

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Prezydent 4. Gwarant ciągłości funkcjonowania organów władzy w państwie. - zwołuje pierwsze posiedzenie sejmu - zarządza wybory do sejmu - mianuje Marszałka Seniora zarówno w Sejmie i w Senacie - desygnuje Prezesa Rady Ministrów w pierwszej i trzeciej procedurze powoływania Rady Ministrów - w...

Rozporządzenie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 847

Rozporządzenie - akt wykonawczy w stosunku do ustawy. Akt normatywny wydawany na podstawie ustawy i w celu wykonania ustawy. Rozporządzenie, aby być wydany, organ wydający musi mieć do tego uprawnienia. Do wydania rozporządzenia jest potrzebna określona legitymacja, która znajduje się w ustawie. ...