Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 178

PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057

KONKURENCJ A :Jest to współzawodnictwo, rywalizacja podmiotów występujących na rynku. Mamy z nią do czynienia, gdy na tym samym rynku geograficznym lub asortymentowym występuje dwóch przedsiębiorców. Wygrywać mogą te przedsiębiorstwa, które są najbardziej efektywne. ZNACZENIE KONKURENCJI : Jest o...

Sądownictwo w tabelach

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1260

Organ Krajowa Rada Sądownictwa Sąd Najwyższy Naczelny Sąd Administracyjny Trybunał Konstytucyjny Trybunał Stanu Kompetencje Pośredniczenie w podejmowaniu przez egzekutywę i legislatywę najważniejszych decyzji dotyczących sądownictwa Reprezentowanie interesów władzy sądowniczej Ochrona niezawis...

Terminy i większości konstytucyjne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 266
Wyświetleń: 798

Terminy i większości konstytucyjne Terminy : Kadencja Sejmu i Senatu - zaczyna się w dzień pierwszeg posiedzenia , kończy dzień przed pierwszym następnej kadencji Zarządzenie wyborów do Sm i Sn przez Prezydenta - nie później niż 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sm i Sn Wybory ...

Trybunal_Stanu_tabela_i_notatka

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

PODMIOT PRZEDMIOT INICJATOR UCHWAŁA Prezydent RP Naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem w zakresie swojego urzędowania Popełnienie przestępstwa Zgromadzenie Narodowe w liczbie co najmniej ¼ ustawowej liczby członków tego organu (140) Większość 2/3 ustawowej ...

Badania operacyjne - Zagadnienia transportowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1106

Zagadnienia transportowe: *Kryterium optymalizacji planu przewozów jest minimalizacja łącznych kosztów transportu. *Uniwersalną metodą rozwiązywania modeli transportowych jest ALGORYTM TRANSPORTOWY. Metody wyznaczania początkowego rozwiązania dopuszczalnego: m. kąta północno-zachodniego - abst...

History of Financial Crises - The Austrian School of economics and Key...

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

International Business Studies Group A The Austrian School of economics and Keynesians' approach towards financial crises Looking at the history of mankind both times of prosperity and recession may be noticed. Throughout the time many economists have been researching different kind of bubbles, ...

Artykuł CRM

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

A BSTRAKT Poniższy artykuł opisuje badania i rozwój osobistego asystenta zakupów (PSA), opartego na identyfikacji częstotliwości radiowej (RFID), dla sklepów detalicznych. Technologia RFID została użyta jako kluczowy czynnik do zbudowania systemu PSA w celu zoptymalizowania efektywności operacyjn...

Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 630

1.Przedstaw systematykę form organizacyjnych sprzedaży. Organizacja sprzedaży obejmuje wszystkie działania przedsiębiorstwa mające na celu dostarczenie wyrobów do nabywców w odpowiednim czasie, miejscu i w pożądanych przez nich ilościach. Powszechnie wyróżnia się 2 podstawowe formy organizacji sp...

Wojas - prezentacja na ćwiczenia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 308
Wyświetleń: 966

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: CZECHY- otoczenie międzynarodowe: Członek UE. Do największych partnerów handlowych kraju należą: Niemcy, Słowacja, Rosja, Polska, Austria, Włochy. Obroty z zagranicą w 2004 roku wynosiły: import – 68,19 mld USD, eksport – 66,51 mld USD. Przedmiote...