Prawo administracyjne - Prawo ustrojowe

Nasza ocena:

4
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - Prawo ustrojowe - strona 1

Fragment notatki:

Nawazniejsza zasada - związanie adm prawem. Organy władzy publicznej wlasnie na jej podstawie działają. Zakres czynności adm zalezy od sfery rodzaju i formy adm. Sfera adm zewn ; te dzialania które zmierzaja do wykonywania ustaw za pomoca aktow konkretyzujących skierowanych do instytucji na zewn aparatu adm publ. Sfera wiazana rozwiązaniami i regulacjami ustawowymi.
Wewn ; dzialania adm kierowane SA do podmiotow wewn adm - organizowanie albo utrzymanie instytucji użyteczności publ. Sama decyduje czu powoluje dodatkowe urzedy przedsiębiorstwa instytucje czy nastapi podzial czynności zakres obowiązków . adm tworzy regulaminy statuty określające nadrzędność układy hierarchiczne np. akt nominacji umowy o dzieło.
Dzialania o charakterze praktycznym- wiązane prawem stosunkowo luzno oparte na zasadzie prawnej ale wyprowadzone z przepisow oraz prawnym - scisle wyznaczone przez prawo, to dzialania pełniące funkcje organu zminiaja sytuacje prawna podmiotow adm działających na zewnatrz.
Podst prawna dziania materialnego i formalnego- formy aktow adm. Adresowane do konkretnego podmiotu albo normatywnych (ogolnych) dzialanie prowadzone w ramach procedur kontroli przestrzegania tych aktow. Adm nie ogranicza się do dzialania tylko w tych formach może tez być materialno techniczna gromadzic przetwarzac przechowywac analizowac zarządzać informacjami.
3 czesci adm -prawo ustrojowe materialne i proceduralne SA jednakowo wazne.
PRAWO USTROJOWE:
Reguluje organizacje i zasady funkcjonowania aparatu adm publ w formach dla tej adm chartka. Podmioty określające zakres jej dzialania i jej organow ih system kierowania przepisy form metod wykonywania, te które tworza podzial terytorialny. MATERIALNE : konkretne normy konkretnych działów np. prawa człowieka wolności obywatelskich funkcji reglamentacyjnych ograniczanie spraw własności nieruchomości świadczenie pomocy spol przez adm
PROCEDURALNE: normy wyznaczające postepowanie adm realizacja norm prawnych prawa ustrojowego i materialnego . ogolne przepisy postepowannia lub szczegolnw - post egzekucyjne wykonawcze. Podzial umowny - grupy prawne zazębiają się wzajemnie. Przy rozstrzyganiu każdej sprawy adm SA brane łacznie nie osobno.
ZASADA KIEROWNICTWA:
Takie dzial organu adm o charak kontrolnym koordynacja nadzor. Nie każdy kierowniczy organ sprawuje kierownictwo. umieszcza się najszersze uprawnienia
- org kierowniczy uzywa wszystkich srodkow oprocz tych których prawo zakazuje. Określony stosunek miedzy podmiotami - kierującym i kierowanym, współdziałają ze soba, wskazanie i ustanowienie o char ogolnym albo szczególnym kompetencji. Ustawodawca może posługiwać się pojeciem kierujący np. w dziedzinie obronności kraju. Pod pojeciem kierownictwa kryje się szereg uprawnien podmiotu naczelnego do organu niższego stopnia. 4 kompetencje prawo do wydawania aktow ogolnych i indywidualnych , organ kierujący wydaje podporz zalecenia i zarzadzenia. Prawo do kontrolowania przestrzegania przez organ podlegly dyrektyw od organu nadrzednego . prawo podejmowania wydawania decyzji i podporządkowania . organ kierowniczy może dokonywac obsady stanowisk udzielic nagany zwolnic - char personalny kierownik służbowy. Jeśli wykonywanie przeniesiemy z poziomu wyższego na nizszy inaczej będzie wykorzystane kierownictwo.

(…)

… to harmonizowanie poczynan działań niższych organow i urzędów publ do osiagania zamierzonych celow które nie SA bezpośrednio podporz. Prowadzi do jednolitego stanowiska w aktach prawnych zapewnia spoistość ich wykonywania i innych decyzji. Z ta xasada laczy się wystepowanie poziomow i pionow koordynacyjnych, poziom - ogolnie, pion - sfery dziedzin konkretnych, nie chodzi o to by wydawac polecenia do zrealizowani…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz