Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 159

Operacje wynikowe - Koszty uznane

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

OPERACJE WYNIKOWE Przychody - poprzez przychody i zyski rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia aktywów albo zmniejszenia zobowiązań, które prowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia ...

Rachunek kosztów - Koszty prowadzenia działalności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 140
Wyświetleń: 875

RACHUNEK KOSZTÓW Rachunek kosztów - proces ustalania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu wyrobów, świadczeniu usług i wykonywaniu funkcji. Możemy mówić o: przedmiocie Koszty prowadzenia działalności gospodarczej wymagającej wykorzystania zasobów majątkowych ...

Rachunek kosztów (30 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1085

Rachunek kosztów Rachunek kosztów jako element zarządzania przedsiębiorstwem zaczęto stosować na początku XX wieku 1 . Było to związane z powszechnym w tamtym czasie dążeniem do obniżania jednostkowych kosztów wytwarzania wyrobów. Rachunek oparty na kalkulacji kosztów pełnych znacznie ewoluował ...

System informacyjny rachunkowości (9 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693

1. SYSTEM INFORMACYJNY RACHUNKOWOŚCI A. Podporządkowanie systemowi zarządzania Rachunkowość, jako źródło zasilania systemu informacyjnego zarządza­ nia, powinna być ukierunkowana na obsługę systemu zarządzania przedsię­ biorstwem. Podporządkowanie systemu rachunkowości systemowi informacyj nemu. ...

Podstawy rachunkowości (20 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1232

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI I Przedmiot i metody rachunkowości a) Rachunkowość - jest to system obserwacji , pomiaru i ewidencji oraz przetwarzania danych dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorstw ( jednostek gosp.) Uzyskane informacje ekonomiczne z rachunkowości są niezbędne w procesie ...

Rachunkowosc finansowa (8 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 987

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Ewidencja akcji u emitenta i akcjonariusza. Akcja - dokument stwierdzający udział jego posiadacza w kapitale spółki akcyjnej. Wraz z nabyciem akcji jej nabywca nabywa prawa do: udziału w zyskach spółki akcyjnej (dywidenda), części majątku spółki w przypadku jej likwidacji, ...

Rachunkowość - teoria i przykłady (24 strony)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 133
Wyświetleń: 714

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Muszą one być planowane. Przy sporządzaniu bierze się pod uwagę zeszłe sprawozdania. Potrzeba trzech lat aby powiedzieć coś o firmie. Sprawozdania te podlegają rewizji finansowej (robią to biegli). 1stycznia 95 roku weszła ustawa o rachunkowości. Jednym z warunków stowarzys...

Rachunkowość (16 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

RACHUNKOWOŚĆ Rachunek zysków i strat PORÓWNAWCZY KALKULACYJNY Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi Przychody ze sprzedaży produktów Zmiana stanu produktów Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki Koszty działalności oper a cy...

Rachunkowość (18 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

RACHUNKOWOŚĆ Pierwsze zapisy księgowe pochodzą ze starożytnej Grecji, Babilonii i Rzymu. Już starożytni kupcy włoscy zaczęli używać kont teowych. Rachunkowość można rozpatrywać jako: Teorię rachunkowości Działanie praktyczne Przez pojęcie rachunkowości rozumie się całościowy i zwarty system ci...

Rachunkowość finansowa (21 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1029

Rachunkowość finansowa stanowi podsystem informacyjny przedsiębiorstwa. Jest to system ewidencji gospodarczej , który ujmuje w odpowiednich przekrojach, wyrażone wartościowo: majątek, źródła jego finansowania, stopień jego wykorzystanie, przebieg procesów gospodarczych i wynik działalności gospod...