Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 158

Rachunkowość bankowa 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1043

4. Pasywa banku i ich struktura 4.1 Struktura pasywów banku Stosownie do ustaleń zawartych w załączniku Nr 2 do ustawy o rachunkowości, banki maja obowiązek prezentowania w bilansie pasywów w następującym układzie: Zobowiązania wobec Banku centralnego Do pasywów wykazywanych w tej pozycji bila...

Rachunkowość - test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1701

Proszę nie sugerować się odpowiedziami. 1.Ile wyniesie wynik netto jeśli: zysk brutto z działalności gospodarczej wynosi 6000 przychody finansowe 400 ; koszty finansowe 200 podatek dochodowy 40% straty nadzwyczajne 500 ; zysk nad...

Podatek Vat - zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 175
Wyświetleń: 973

Zadanie 1 Oblicz dla kolejnych faz obrotu gospodarczego: podatek naliczony, należny, podatek odprowadzony do US i cenę sprzedaży jeżeli cena bez podatku wynosi: (przyjmujemy założenie, że VAT naliczony w I fazie wynosi 20 oraz stawka ...

Rachunkowość - zadania - Dzień bilansowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 91
Wyświetleń: 931

Konta wykazują salda: finansowy majątek trwały - 700, w tym akcje obcych jednostek 500, długoterminowe pożyczki 200 rozrachunki z odbiorcami 2400$ co stanowi 8640 rozrachunki z dostawcami 3000$, co stanowi 11100 rachunek bieżący 8000 kredyty bankowe 3000 Operacje gospodarcze w miesiącu: sprz...

Rachunkowość zarządcza - przykładowe zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1022

1) Jeżeli cena wyrobu wynosi 15zł, koszty jednostkowe zmienne stanowią 60% ceny wyrobu, miesięczne koszty stałe = 30.000zł a roczny plan produkcji i sprzedaży 120.000szt. wyrobów , to jaki jest współczynnik bezpieczeństwa prz...

Aktywa i pasywa - Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1792

Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia Pojęcie aktywów - całość środków gospodarczych stanowiących majątek danej jednostki gospodarczej. 2. Klasyfikacja środków gospodarczych według postaci, w jakiej występuje majątek: składniki rzeczowe - środki pracy, przedmioty pracy,

Dzielenie i łączenie kont

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1414

Dzielenie i łączenie kont Zdolność kont do dzielenia i łączenia to warunek racjonalnego dostosowania ilości kont do potrzeb ewidencji księgowej danej jednostki gospodarczej. Celem podziału kont jest uzyskiwanie bardziej szczegółowych informacji o przedmiocie ewidencji. W zależności od zakresu i...

Konta wynikowe - Wyniki nadzwyczajne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

Konta wynikowe Zadaniem kont bilansowych jest ustalenie stanu danego składnika majątku (aktywów) lub źródeł jego pochodzenia (pasywów) na określony moment. Posiadany przez jednostkę majątek jest środkiem służącym do realizacji podstawowego celu działalności jednostki. Jednostka gospodarcza prowadz...

Konto księgowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2156

Konto księgowe Konto - urządzenie księgowe służące do bieżącego, ciągłego i systematycznego ujmowania operacji gospodarczych. Konto księgowe to rachunek dynamiczny aktywów i pasywów, inaczej rachunek zmian majątku i źródeł jego pochodzenia. Konto ukazuje powiązanie rachunku statycznego (bilansu...

Księgowanie na kontach T-owych - przykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2429

Czeki obce bez pokrycia w-n: inne rozrachunki ma: inne sr pieniezne Dodatnia roznica miedzy cena rzeczywista a ewidencyjna wn: odchylenia od cen ewidencyjnych materialow ma: rozliczenie zakupu Dodatnie roznice kursowe dot sr pienieznych w walutach obcych w-n: rach. Bankowe ma: przychody finansowe...