Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 160

Bilans i rachunek zysków i strat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 651

A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gru...

Opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny A. Przychody netto ze sprzedaży (1.)usług, (2.)towarów i materiałów. B. Koszt sprzedanych (1.)usług, (2.)towarów i materiałów C. Wynik ze sprzedaży brutto [A-B] D. Koszty sprzedaży w tym koszty handlowe E. Koszty ogólnego zarządu F. Wynik ze sprzed...

Krzepniecie fizjologiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Patologia ogólna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1330

    Krzepniecie fizjologiczne  Krew krzepnie zawsze poza naczyniami przy kontakcie krwi z innym podłożem niż prawidłowy  śródbłonek.  Krew krzepnie także przy przerwaniu ciągłości naczynia – kontakt krwi z kolagenem.  Fizjologicznie w naczyniach krwionośnych krew nie krzepnie. Płytki krwi odpycha...

Choroby nowotworowe układu krwionośnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Patologia ogólna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1820

    Choroby nowotworowe układu krwionośnego.  Nowotwór ( neoplazma) - patologiczny rozrost komórek. W układzie biało krwinkowego – zawsze  złośliwe.  Najczęściej spotykamy białaczki ze zwiększenia liczby krwinek białych.  Białaczki ostre  ( krótko się rozwijają, z młodych niedojrzałych komórek, t...

Astma oskrzelowa - Drogi oddechowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Pulmonologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1267

Astma oskrzelowa  Jest  przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych , w której uczestniczy wiele komórek i  uwalnianych  przez nie substancji. Przewlekłemu zapaleniu  towarzyszy nadreaktywność oskrzeli ,  prowadząca do  nawracających epizodów  świszczącego oddechu, duszności, uczucia ściskania w kl...

Choroby dróg oddechowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Pulmonologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1687

Mukowiscydoza  Uwarunkowana genetycznie – autosomalnie recesywnie  Upośledzenie transportu jonów Cl i Na do wydzieliny śluzowej, mniejsze uwodnienie tej  wydzieliny,  duża jej gęstość, zaleganie w drogach oddechowych, żółciowych, trzustki  Nawracające stany zapalne oskrzeli i płuc spowodowa...

Układ oddechowy i zaburzenia wentylacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Pulmonologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1652

Pęcherzyk płucny – bariera pęcherzykowo – włośniczkowa  Nabłonek płaski pęcherzyka płucnego – komórki pneumocyty typu I, wśród nich komórki  pneumocyty typu II produkujące surfaktant  Błona podstawna nabłonka  Błona podstawna śró...

Fizjologia wysiłku zagadnienia na zaliczenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1974

  Zagadnienia – VI zaliczenie (fizjologia wysiłku I)    Powtórzenie:  Substraty energetyczne wykorzystywane przez miesień do resyntezy ATP i ich wykorzystanie w wysiłkach o  różnej  intensywności  i  czasie  trwania.  Definicje  podstawowych  procesów  katabolicznych  (glikoliza,  glikoliza beztl...

Fizjologia wysiłku - zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1533

  Zagadnienia – VI zaliczenie (fizjologia wysiłku I)    Powtórzenie:  Substraty energetyczne wykorzystywane przez miesień do resyntezy ATP i ich wykorzystanie w wysiłkach o  różnej  intensywności  i  czasie  trwania.  Definicje  podstawowych  procesów  katabolicznych  (glikoliza,  glikoliza beztl...

Materialy budowlane zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Budownictwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1099

1.  CO ROZUMIESZ POD POJĘCIEM HYDROFOBIZACJI? JAK ZABIEG TEN WPŁYWA NA TRWAŁOŚĆ  MATERIAŁÓW?    HYDROFABIZACJA  – jest to przeciwdziałanie korozji poprzez uniemożliwienie wnikania wody w głąb całej  struktury materiału (jest to takie przekształcenie szkieletu żeby zwilżalność była mniejsza).  Zab...