Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 105

Rachunkowość - Rachunek majątku i kapitału WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marcin Kędzior
 • Rachunkowość
Pobrań: 826
Wyświetleń: 4417

Ponadto, z notatki można się dowiedzieć: co powinny zawierać dowody księgowe, jakie są zasady funkcjonowania kont księgowych, jak dzielimy konta księgowe, jak wyglądają konta aktywów i pasywów, jakie są podstawowe zasady ewidencji na kontac...

Rachunkowość - Inwestycje WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marcin Kędzior
 • Makroekonomia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3325

sposób wyceny inwestycji. Dokument ma 9 stron, zawiera przykładowe zadania z rozwiązaniami. Z notatki można się dowiedzieć: w jaki sposób można podzielić inwestycje, co to są aktywa pieniężne, w jaki sposób są realizowane rozliczenia bezgotówkowe, w jaki sposób wycenia się inwestycje zaliczone do a...

Plan kont, wzorcowy, WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marcin Kędzior
 • Rachunkowość
Pobrań: 924
Wyświetleń: 6321

Ponadto, notatka zawiera także omówienie zadań kont zespołu 0 i 1 wraz z komentarzem i rysunkami. Rachunkowość – wykład  str. 1 WZORCOWY PLAN KONT    Zespół 0 – Aktywa trwałe   (środki trwałe, środki trwałe w budowie, WNiP) - 010 ...

Rachunkowość - Rachunek kosztów WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marcin Kędzior
 • Rachunkowość
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 5740

Rachunkowość – wykład  str. 1   BUDOWA I FUNKCJONOWANIE RACHUNKU KOSZTÓW  Wydatek – jest to rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, który likwiduje zobowiązania jednostki gospodarczej wobec innych podmiotów Nakład – celowe zużycie zasobów majątkowych w związku z prowadzo...

Rachunkowość - Rachunek zysków i strat WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marcin Kędzior
 • Rachunkowość
Pobrań: 784
Wyświetleń: 4599

Ponadto, notatka zawiera informację o różnicach w budowie rachunku zysków i strat, także w innych krajach. Rachunkowość – wykład  str. 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT    Obrazuje wzrost lub spadek wartości netto kapitału  własnego przedsiębiorstw...

Makroekonomia - Rynek pieniężny WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Lis
 • Makroekonomia
Pobrań: 518
Wyświetleń: 4228

Makroekonomia – wykład  RYNEK PIENIĘŻNY  str. 1 Rynek pieniężny   Instrumenty oddziaływania banku centralnego na podaż pieniądza:    Stopa rezerw obowiązkowych – mini...

Gospodarka regionalna - region regionalizacja regionalizm WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 525
Wyświetleń: 5992

Dodatkowo, z notatki można się dowiedzieć: co to jest synergia, co to jest efekt synergiczny. Gospodarka regionalna – wykład    str. 1  Region, regionalizacja, regionalizm    Wyróżniamy 2 podstawowe skale w definicji regionu:  •   Skala krajowa (region to część parostwa) •   Skala ponadnarodowa (m...

Podstawy organizacji i zarządzania - Model Leavitta WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Sapeta
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 12341

Z notatki można się również dowiedzieć co zawdzięczamy osobom takim jak: Leavitt, Zieleniewski czy Ackoff. Podstawy organizacji i zarządzania     str. 1  Model Leavitta    Poniżej model Leavitta zaczerpnięty z książki Podstawy zarządzania:          W modelu tym:  1.   Ludzie to:  ○ Wiedza ○ Wyksz...

Podstawy organizacji i zarządzania - Model 7s otoczenie organizacji W...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Sapeta
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 406
Wyświetleń: 4830

Podstawy organizacji i zarzadzania    str. 1 Model organizacji 7S       Od angielskich nazw stategy, structure, system, style, staff, skills i super-ordinate goals.    W modelu tym:  •   Strategia - koncepcje funkcjonowania organizacji w długim okresie •   Systemy - formalne procedury •   Styl - o...

Podstawy organizacji i zarządzania - Misja, plan i cel organizacji WY...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Sapeta
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 448
Wyświetleń: 4816

Poza tym, notatka zawiera informacje na temat: co to jest prawo podziału, jakie są korzyści płynące z prawa podziału, co to jest prawo koncentracji, jakie są korzyści płynące z prawa koncentracji, co to jest prawo harmonii, jakie są korzyści z zastosowania prawa harmonii, co to jest prawo wzrastają...