Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 106

note /search

Podstawy organizacji i zarządzania - REFERAT - Organizacje uczące się....

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 385
Wyświetleń: 6475

Referat pisany na zaliczenie 1 semestru z przedmiotu podstawy organizacji i zarządzania finansów i rachunkowości na UEK'u w Krakowie (Uniwersytet Ekonomiczny). Zajęcia prowadzi dr. Halina Smutek. Notatka ma 5 stron i można się z niej dowiedzieć: co to jest organizacja ucząca się, co charakteryzuję o...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, derekrutacja, ocenianie i ...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 784
Wyświetleń: 9576

Omówione zagadnienia obejmują następującą tematykę.Rekrutacja personelu i jej cele, techniki rekrutacji, uwarunkowania selekcji, poprawna kolejność czynności w procedurze, odsiew kandydatów, uwarunkowania decyzji redukcji personelu, procedura dyscyplinowania personelu, outplacement. Ocenianie praco...

Wykłady z informatyki u dr Tadeusza Wilusza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 1393
Wyświetleń: 6664

W treści wykładów pojawiają się takie zagadnienia jak: system informacyjny, informacja, medium, technologia, dane, wiedza, kodowanie, informatyka, gromadzenie danych, przetwarzanie danych, przechowywanie danych, przesyłanie danych, aktualizacja danych, pozyskiwanie nowej wiedzy, typy danych (logicz...

Podstawy organizacji i zarządzania - pytania na egzamin wraz z odpowie...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 3570
Wyświetleń: 13825

plik zawiera pytania obowiązujące na egzamin u dr Wiesława Łukasińskiego wraz z opracowanymi odpowiedziami na podstawie wykładów i ćwiczeń odnoście funkcji zarządzania, organizacji i jej otoczenia, metod wykorzystywanych w procesie zmian, cyklu działania zorganizowanego. Notatki z przedmiotu podsta...

Największe giełdy towarowe na świecie - instytucje rynkowe dr Klimkows...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 903
Wyświetleń: 8939

Opracowanie ma 8 stron w formacie doc i obejmuje takie zagadnienia jak: przedgiełdowe formy organizacji handlu, definicja giełdy towarowej, cechy giełdy towarowej, rola giełdy towarowej w gospodarce, organizacja giełdy, uczestnicy giełdy towarowej, towary giełdowe, wymagane cechy towarów, przykłady...

Podstawy prawa - Prawo cywilne WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2758

Podstawy prawa â€“ wykład  PRAWO CYWILNE  str. 1 PRAWO CYWILNE     Prawo cywilne regulowane jest w Polsce przez kodeks cywilny (ustawa z 1964r) obowiazujaca  od 1 stycznia 1965r . a oprócz tego, wiele innych ustaw w tym m.in. druga która również jest kodeksem â€“ kodeks rodzinny i opiekuoczy....

Podstawy prawa - Prawo rzeczowe WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2478

 Podstawy prawa â€“ wykład   PRAWO RZECZOWE   str. 1  PRAWO RZECZOWE   Istota prawa własności â€“ własnośd to najszersze prawo rzeczowe które pozwala właścicielowi korzystad z rzeczy oraz rozporządzad rzeczą z wyłączeniem innych osób.  Prawo do korzystania z rzeczy pozwala na jej uży...

Podstawy prawa - Prawo zobowiązań WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3934

Ponadto notatka zawiera informacje: co to jest zadatek, umowne prawo odstąpienia, odstępne, zgaśnięcie zobowiązań, świadczenie w miejsce wykonania, potrącenie (kompensacja), odnowienie (nowacja), złożenie rzeczy do

Podstawy prawa - Prawo administracyjne WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2086

Podstawy prawa â€“ wykład  PRAWO ADMINISTRACYJNE  str. 1 Prawo administracyjne   Administracja â€“ to wszystko to co nie jest ustawodawstwem ani sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości  Prawo administracyjne â€“ to zespół norm regulujących : - strukturę i kompetencje organów administracji publ...

Podstawy prawa - Prawo karne WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2842

Podstawy prawa â€“ wykład  PRAWO KARNE  str. 1 PRAWO KARNE Prawo karne regulowane jest przede wszystkim przez ustawę Kodeks Karny tj. ustawa z 1997r. obowiązująca od 1 stycznia ’98. Kodeks karny składa się z trzech części:  1)  Częśd ogólna â€“ najważniejsza w istocie która zawiera ...