Podstawy organizacji i zarządzania - Misja, plan i cel organizacji WYKŁAD

Nasza ocena:

5
Pobrań: 546
Wyświetleń: 5236
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy organizacji i zarządzania -  Misja, plan i cel organizacji WYKŁAD - strona 1 Podstawy organizacji i zarządzania -  Misja, plan i cel organizacji WYKŁAD - strona 2 Podstawy organizacji i zarządzania -  Misja, plan i cel organizacji WYKŁAD - strona 3

Fragment notatki:

Poza tym, notatka zawiera informacje na temat: co to jest prawo podziału, jakie są korzyści płynące z prawa podziału, co to jest prawo koncentracji, jakie są korzyści płynące z prawa koncentracji, co to jest prawo harmonii, jakie są korzyści z zastosowania prawa harmonii, co to jest prawo wzrastającej produkcji.

Ponadto, można się dowiedzieć co zawdzięczamy osobom takim jak: Fayol, Adam Smith, Friderick W. Taylor, Karol Adamiecki.

Podstawy organizacji i zarządzania – wykład 
 
str. 1 
Misja, plan i cel 
 Cechy dobrze sformułowanego celu 
1.   Jedyny - jasny i zrozumiały 2.   Ścisły - powinien ukazywać, do czego dążymy 3.   Ograniczony - ponieważ środki zawsze są ograniczone 4.   Użyteczny 5.   Mierzalny 6.   Weryfikowalny 7.   Hierarchicznie zgodny 
 Cechy SMART 
1.   Specific -> Specyficzny 2.   Measurable -> Mierzalny 3.   Agreed-upon -> Aprobowany 4.   Realistic -> Realistyczny 5.   Time-related -> Terminowy (ograniczony w czasie) 
 Cechy WARTO 
1.   Wartościowy 2.   Ambitny 3.   Realistyczny 4.   Terminowy 5.   Obiektywny 
 Rodzaje celów 
Cele 
Horyzont 
Stopień 
Formułowane na szczeblach 
czasowy 
szczegółowości 
hierarchicznych: 
Strategiczne 
Długi 
Niski 
Wyższych 
Taktyczne 
Średni 
Średni 
Średnich 
Operacyjne 
Krótki 
Wysoki 
Niższych  
 
Horyzont czasowy to dla małych firm: 
•   Strategiczne cele -> 3-5 lat •   Taktyczne -> 1-3 lat •   Operacyjne -> do roku 
Dla większych firm cele strategiczne mogą mieć dłuższy horyzont, rzędu 10-15 lat. 
  Lista sprawdzająca kompletność planu  
 
Co? 
Cele 
Charakterystyka ograniczenia koszty/cena 
Gdzie? 
Lokalizacja 
Np. dział sprzedaży 
Kiedy? 
Upływ czasu 
Data rozpoczęcia, momenty kontrolne, data zakończenia 
Jak? 
Plany operacyjne 
Metody, procedury 
Kto? 
Odpowiedzialność 
Uprawnienia, kontrola, wyznaczanie zadań 
  
 
Paweł Czudecki Podstawy organizacji i zarządzania – wykład 
 
str. 2 
 Cykl organizacyjny Le Chatelier'a 
1.   Wybór celu, jaki chcemy osiągnąć 2.   Zbadanie środków i warunków niezbędnych do osiągnięcia celu 3.   Przygotowanie warunków i środków 4.   Wykonanie, stosownie do powziętego planu 5.   Kontrola otrzymanych wyników 
 Zarządzanie - proces uzyskiwania, rozmieszczania i stosowania wielu różnorodnych istotnych zasobów dla osiągania celów organizacji. 
 Zarządzanie  (kierowanie)  -  proces  planowania,  organizowania,  przewodzenia  i  kontrolowania pracy  członków  organizacji  oraz  wykorzystywania  wszelkich  dostępnych  zasobów  organizacji  do osiągania celu 
 Funkcje zarządzania w wąskim ujęciu (wg Fayola) 
•   Przewidywanie (planowanie) •   Organizowanie •   Rozkazywanie •   Koordynowanie •   kontrolowanie 
 Prawa organizacji i zarządzania Zasady efektywnego podejścia do procesów zachodzących w organizacji, które można wykorzystać. 
 1.   Prawo podziału (autorstwa Adama Smitha) 
Jeżeli powtarzająca się praca jakiejś jednostki lub zespołu zostanie podzielona w ten sposób, że każdą czynność składową oddzielimy i wykonywać będziemy seriami i na określonym 

(…)

… wydajności, koszt jednostki produktu zmniejsza się i osiąga swą optymalną
wielkość, poza którą dalszy nakład pracy i środków wytwórczych przestaje być ekonomiczny.
Przykład:
Czynsz = 1000zł (gdy zaczniemy produkować 1500szt. lub więcej, będziemy musieli wynająć drugie pomieszczenie czynsz wzrośnie do 2000zł)
Transport = 100zł (za każde 1000 sztuk)
Materiał = 1zł (na 1 sztukę)
Zatem:
1 długopis = 1101zł/szt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz