Wyniki wyszukiwania dla frazy: Gospodarka turystyczna - k. unikatowy

Opracowanie na egzamin - Turystyka

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Anna Jęczmyk
  • Ekonomika
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1981

więcej dochodu niż górnictwo • udział gospodarki turystycznej w PKB Polski w latach 2009-2010 był na stałym...

Turystyka - wstęp

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Leszek Strzembicki
  • Podstawy turystyki
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4620

) Jedną z najstarszych jest definicja W.Hunzikera i K. Krapta (1959) - turystyka to zespół stosunków...

Teoria geografii turystyki

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Antoni Korowicki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1253

i niepopularność np. (Car-dąb) Puszcza Białowieska - Dąb Bartek w Bartkowie k/Kielc Sekwoja - drzewo mamutowe...

Nieliniowe modele ekonometryczne

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

: Postać ogólna: g (Y ) = α 1 f 1 ( x) + α 2 f 2 ( x) + ...α k f k ( x) + ε Przykłady: 1. model ściśle...