Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 66

Polityka wzmacniania efektywności gospodarki

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Ina Buchowicz
 • Polityka gospodarcza i społeczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

Polityka wzmacniania efektywności gospodarki Polityka konkurencji Czynniki mające podstawowe znaczenie w kształtowaniu ładu rynkowego: System prawny sprzyjający swobodnemu zawieraniu transakcji i prowadzeniu działalności gospodarcze...

Niedostosowanie przedsiębiorstw i sektorów przed restrukturyzacją

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Ina Buchowicz
 • Polityka gospodarcza i społeczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Główne przyczyny niedostosowania przedsiębiorstw i sektorów przed restrukturyzacją: nadmierna regulacja, deformacje potencjału produkcyjnego: produkcji, majątku, zatrudnienia, technologii, deformacje struktury sektora i struktur organizacyjnych przedsiębiorstw, deformacje sfery finansowej, de...

Rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Ina Buchowicz
 • Polityka gospodarcza i społeczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1617

Rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie Polityka zatrudnienia - praktyczna działalność organów władzy publicznej szczebla centralnego i lokalnego mająca na celu oddziaływanie na rozmiary zatrudnienia i bezrobocia. Zadania polityki za...

Kwestia społeczna i zabezpieczenie społeczne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Ina Buchowicz
 • Polityka gospodarcza i społeczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1155

Kwestia społeczna i zabezpieczenie społeczne Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy to taki stan gospodarki i podziału jej wytworów, w którym gospodarka zachowuje zdolność do konkurencji na rynkach międzynarodowych, a poziom i sposó...

Ubezpieczenia społeczne, wypadkowe i emerytalne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Ina Buchowicz
 • Polityka gospodarcza i społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

Ubezpieczenia społeczne Elementy systemu zabezpieczenia społecznego: Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Ochrona zdrowia Rehabilitacja inwalidów Pomoc społeczna Uzupełniające świadczenia społeczne Podstawowe filary ubezpieczeń społecznych: Ubezpieczenia emerytalne U...

Wykład - Operacje Bankowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 504

OPERACJE BANKOWE operacje bankowe świadczone na rzecz ludności to: obsługa obrotu oszczędnościowego prowadzenie ROR-ów udzielanie kredytów konsumpcyjnych emisja kart płatniczych najpopularniejszą formą gromadzenia oszczędności są: książeczki oszczędnościowe, na których mogą być gromadzone wkłady na...

Wykład - Outsourcing usług bankowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Temat 3: Outsourcing usług bankowych: Wyjaśnij na czym polega outsourcing usług bankowych. OUTSOURCING - outside resource using, czyli używanie środków zewnętrznych. OUTSOURCING - przedsięwzięcie polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej macierzystego przedsiębiorstwa realizowanych prz...

Finanse i bankowość - pytania na egzamin

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

27. Działalność parabanków na rynku usług finansowych. Parabanki na treść tego pojęcia składają się wszystkie kategorie podmiotów wykonujących czynności bankowe, tj. banki i jednostki nie mające takiego statusu. Pojęcie parabanków nie jest precyzyjnie określone, choć stanowi przedmiot regulacji w w...

Wykład - Rachunki bankowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 532

RACHUNKI BANKOWE R-k bankowy służy do przechowywania śr. Pieniężnych i dokonywania rozliczeń za pośrednictwem banku Rodzaje r-k bieżący - służy do gromadzenia śr., pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń związanych i działalnością gosp. R-k pomocniczy - służy do przeprowadzenia określonych operacji...

Referat - Banki jako instytucje zaufania publicznego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 448

Banki jako instytucje zaufania publicznego Banki, jako pośrednicy finansowi, są podmiotami prowadzącymi działalność opartą na powierzonych im depozytach. Muszą zatem brać pod uwagę nie tylko własne interesy ale także swoją odpowiedzialność wobec społeczeństwa. Należy je zatem traktować jako jednost...