Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 67

Referat - Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1218

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) : Instytucja gwarantująca depozyty polskich banków. Realizuje także działalność pomocniczą w stosunku do instytucji bankowych zagrożonych upadłością. Powstała na mocy ustawy o Bankowym Funduszu...

Referat - Biuro Informacji Kredytowej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

Biuro Informacji Kredytowej S.A. Instytucja, której zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących zaangażowań kredytowych klientów banków. Dane te w olbrzymiej większości są danymi pozytywnymi, to z...

Referat - kalkulacja dochodowości produktów bankowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1162

Bank: W ujęciu tradycyjnym bank postrzegany jest jako przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych do sfinansowania kredytów. Ujęcie to nie uwzględnia zatrudniania przez instytucje ludzi, których kwalifikacje i motywacje wyzn...

Referat - Komisja Nadzoru Finansowego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2198

Komisja Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym. Powstała 19 września 2006 r. na mocy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym Przejęła kompetencje

Referat - Krajowa Izba Rozliczeniowa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR) Instytucja pośrednicząca w rozliczeniach między bankami. Funkcjonuje w oparciu o prawo bankowe. KIR została powołana w 1991 r. z inicjatywy 16 największych banków polskich, a także Narodoweg...

Referat - Nadzór bankowy w Polsce

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1442

Nadzór bankowy w Polsce W Polsce, na mocy ustawy z 1989 r. zadanie sprawowania nadzoru bankowego powierzono Narodowemu Bankowi Polskiemu (NBP), a w zasadzie prezesowi NBP. W dniu 6 maja 1989 r. w strukturach banku centralnego został powołany Departament Nadzoru Bankowego. Następnie ustawa z 1997 r....

Referat - Rezerwy obowiązkowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1001

Rezerwy obowiązkowe Rezerwy obowiązkowe - określona procentowo część środków pieniężnych banku komercyjnego, która ma być utrzymana (dotyczy średniej wysokości miesięcznego salda) na jego rachunku w banku centralnym. Z jednej strony system rezerw obowiązkowych zapewnia wypłacalność banków komercyjn...

Referat - Sieć bezpieczeństwa finansowego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

Sieć bezpieczeństwa finansowego Sieć bezpieczeństwa finansowego (ang. safety net) to instytucje i regulacje prawne działające na rzecz ochrony systemu finansowego przed destabilizacją. Konsekwencje destabilizacji systemu finansowego to: zakłócenia w systemach płatności i rozliczeń utrata części (...

Referat - System bankowy w Polsce

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 553
Wyświetleń: 5054

System bankowy w Polsce Podstawowymi elementami systemu bankowego w Polsce są: Narodowy Bank Polski, będącym bankiem centralnym, Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, sektor bankowy obejmujący banki kome...

Wykład - referat System bankowy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1281

System bankowy To całokształt instytucji bankowych i finansowych oraz normy, które określają ich wzajemne powiązania i stosunki z otoczeniem. Za podstawę określenia systemu bankowego uznaje się powstanie układu złożonego z banku centralnego (banku emisyjnego) i banków komercyjnych. System bankowy t...