Niedostosowanie przedsiębiorstw i sektorów przed restrukturyzacją

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niedostosowanie przedsiębiorstw i sektorów przed restrukturyzacją - strona 1 Niedostosowanie przedsiębiorstw i sektorów przed restrukturyzacją - strona 2 Niedostosowanie przedsiębiorstw i sektorów przed restrukturyzacją - strona 3

Fragment notatki:


Główne przyczyny niedostosowania przedsiębiorstw i sektorów przed restrukturyzacją: nadmierna regulacja,
deformacje potencjału produkcyjnego: produkcji, majątku, zatrudnienia, technologii,
deformacje struktury sektora i struktur organizacyjnych przedsiębiorstw,
deformacje sfery finansowej,
deformacje sfery decyzyjno-własnościowej.
Typowe sektory poddawane restrukturyzacji : górnictwo, hutnictwo, rolnictwo, bankowość, ubezpieczenia, przemysł zbrojeniowy, chemia ciężka, transport, łączność.
Polityka regionalna Polityka regionalna: Obszar działalności władz, który ma na celu najbardziej racjonalne z punktu widzenia kraju rozmieszczenie działalności gospodarczej i kształtowanie procesów społecznych w przyszłości. Władze kierują się najefektywniejszym rozlokowaniem produkcji.
Zagospodarowanie kraju musi uwzględniać lokalizacje produkcji, która odpowiada: Występowaniu zasobów naturalnych,
Sieci osadniczej,
Stanowi i planom rozwoju infrastruktury,
Zachowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego,
Prowadzeniu innej działalności gospodarczej lub społecznej,
Oszczędzaniu środowiska naturalnego.
Odmiany polityki regionalnej: Wspieranie finansowe regionów najsłabiej rozwiniętych gospodarczo.
Wspieranie finansowe regionów mających szansę zostać „biegunami wzrostu” dla całej gospodarki kraju.
Finansowanie restrukturyzacji gospodarki regionów, w których:
dominowały nierentowne, przestarzałe i niszczące środowisko gałęzie gospodarki,
dominowała jedna gałąź gospodarki tracąca ekonomiczny sens istnienia.
4. Inwestycje publiczne w rozwój infrastruktury techniczno-ekonomicznej i społecznej.
Proces planowania przestrzennego, który zapewnia ład w gospodarowaniu przestrzenią.
Dofinansowanie instytucji pozarządowych, których celem działalności jest rozwój gospodarczy i społeczny regionu.
Narzędzia polityki regionalnej:
powszechnie obowiązujące normy,
Decyzje administracyjne,
Narzędzia ekonomiczno-finansowe Polityka wymiany gospodarczej z zagranicą Polityka wymiany gospodarczej z zagranicą dotyczy regulacji systemu gospodarczego kraju w zakresie wymiany produktów, ludzi i kapitału z innymi państwami a także stosunków politycznych, militarnych i środków przyjmowanych w relacjach do innych państw Najważniejsze instrumenty polityki wymiany gospodarczej z zagranicą: Cło,
Bariery parataryfowe: opłaty wyrównawcze, inne opłaty podwyższające cenę towaru importowanego na rynku wewnętrznym (akcyza, opłaty środowiskowe), subwencje eksportowe, depozyty importowe),


(…)

…, w jakim je zastaliśmy. Zasoby środowiska powinny być wykorzystywane możliwie najracjonalniej i w tempie pozwalającym na zachowanie równowagi w tym środowisku
Brak jednomyślności w działaniu wszystkich państw świata powoduje, że kraje wdrażające ostrzejsze normy zanieczyszczania środowiska i wyższe standardy jego ochrony stają się mniej konkurencyjne i mniej atrakcyjne dla inwestorów wewnętrznych…
… gospodarki, który często przejawia się wdrażaniem nowych rozwiązań pozwalających na wzrost konkurencyjności gospodarki w układzie międzynarodowym na lepsze zaspokojenie potrzeb rynku wewnętrznego czy działalność bardziej przyjazna środowisku.
Innowacje w klasycznym ujęciu obejmują:
Wprowadzenie do produkcji wyrobów nowych lub doskonalenie dotychczas istniejących,
Wprowadzenie nowej lub udoskonalonej…
… jakości i efektywności działalności sfery publicznej (administracji, ochrony zdrowia, oświaty);
Adaptacja społeczeństwa do zmieniającej się rzeczywistości (umożliwienie korzystania z osiągnięć naukowych, sprawna komunikacja z instytucjami gospodarczymi i społecznymi, dostosowanie do zmiennych warunków życia nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami).
Brak aktywnego zachowania państwa wobec…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz