Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 65

Europejskie rynki finansowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jerzy Waszkiewicz
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1295

TEMAT 11. EUROPEJSKIE RYNKI FINANSOWE. Plan wykładu: 1. Integracja. 2. Najważniejsze daty integracji Europy. 3. Wspólna waluta euro. 4. Rynek Europy a USA. 5. Problemy na europejskich rynkach finansowych. Idea utopii: lwy zawsze w końcu przyłączają się do lwów. Najczęściej pojawiające się tezy:  I...

Międzynarodowy rynek kapitałowy - mechanizmy emisji i rozliczeń

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jerzy Waszkiewicz
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1477

TEMAT 6. MIĘDZYNARODOWY RYNEK KAPITAŁOWY - MECHANIZMY EMISJI I ROZLICZEŃ. Plan wykładu Rynek kapitałowy - rozmiary 2. Historia rynku kapitałowego 3. Podstawowe definicje 4. Rynek euro akcji 5. Procesy konsolidacji 6. Największe giełdy światowe 7. Indeksy giełdowe . Przestępstwa Rozwój globalnego r...

Międzynarodowy rynek ubezpieczeń

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jerzy Waszkiewicz
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1162

TEMAT 10. MIĘDZYNARODOWY RYNEK UBEZPIECZEŃ (BANKASSURANCE). Plan wykładu: 1. Definicja 2. Rozmiary rynków ubezpieczeniowych 3. Kanały dystrybucji 4. Bancassurance 5. Reinsurance 6. Wnioski Rynek ubezpieczeniowy Rynek ubezpieczeniowy - miejsce gdzie dochodzi do zawarcia umowy między ubezpieczeniow...

Rodzaje i miechanizm międzynarodowych transferów kapitałowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jerzy Waszkiewicz
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1148

TEMAT 8. RODZAJE I MECHANIZM MIĘDZYNARODOWYCH TRANSFERÓW KAPITAŁOWYCH. Plan wykładu 1. Przepływ kapitału - kierunki. 2. Przyczyny międzynarodowych przepływów kapitału. 3. Międzynarodowe przepływy kapitału - podstawowe po...

Rynek euroobligacji - uczestnicy, instrumenty, mechanizmy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jerzy Waszkiewicz
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2093

TEMAT 7. RYNEK EUROOBLIGACJI - UCZESTNICY, INSTRUMENTY, MECHANIZMY. Plan wykładu 1. Definicja i rodzaje obligacji. 2. Struktura międzynarodowego rynku obligacji. 3. Rozmiar rynku euroobligacji. 4. Rodzaje obligacji międzynarodowych. 5. Euroobligacje - procedura emisji. 6. Inwestorzy euroobligacji. ...

Rynek eurowalutowy - ewolucja, mechanizmy, instrumenty

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jerzy Waszkiewicz
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3290

TEMAT 5. RYNEK EUROWALUTOWY - EWOLUCJA, MECHANIZMY, INSTRUMENTY. Plan wykładu 1. Rynek pieniężny - definicje i funkcje. 2. Rynek eurowalutowy - podstawowe definicje. 3. Poszczególne składowe rynku eurowalutowego. 4. Instrumenty rynku eurowalutowego. 5. Zalety i wady rynku eurowalutowego. Rynek euro...

Międzynarodowe rynki finansowe - podstawowe pojęcia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jerzy Waszkiewicz
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 896

How IMF helps to resolve balance of payments difficulties  Adjustment Policy and reforms.  Loans from IMF help to restor Access to suport from Rother creditors.  The Poverty Reduction and Growth Facility - provides funds to low income countries.  Stand-By-Arrangements - to assist with short ter...

Podmioty na międzynarodowych rynkach finansowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jerzy Waszkiewicz
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1358

TEMAT 4. PODMIOTY DZIAŁAJĄCE NA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKACH FINANSOWYCH. Plan wykładów: 1. Podmioty działające na międzynarodowych rynkach finansowych. 2. Międzynarodowa działalność banków. 3. Działalność banków inwestycyjnych. 4. Podmioty...

Polityka budżetowa i pieniężna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Ina Buchowicz
 • Polityka gospodarcza i społeczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1631

Polityka budżetowa (fiskalna, skarbowa) zajmuje się racjonalnym kształtowaniem wielkości i struktury dochodów i wydatków budżetowych. Polityka pieniężna (monetarna) polega na oddziaływaniu na podaż pieniądza i kurs walutowy. Ogólne o...

Polityka przemysłowa - funkcje i działania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Ina Buchowicz
 • Polityka gospodarcza i społeczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2387

Polityka przemysłowa Polityka przemysłowa - działalność interwencyjna państwa, prowadzona w stosunku do przemysłu, polegająca na modyfikacji alokacji dokonywanej przez rynek Gdy z dużą siłą ujawniają się niedoskonałości procesów rynkowych (podmioty gospodarcze nie są zdolne do osiągnięcia potenc...