Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 55

Finanse - wykład 5

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1386

Finanse przedsiębiorstw WprowadzenieTrzy soczewki (gestie) • Sfera ekonomiczna • Sfera finansowa • Sfera majątkowaSprawozdanie finansowe (pełne) • Bilans • Rachunek zysków i strat • Informacja dodatkowa • Zestawienie zmian w kapitale własnymGestia ekonomiczna • Zyska, strata, przychody, ko...

Finanse - wykład 6

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

Historia integracji monetarnej Kilka niezbędnych faktów o integracji walutowej2 Integracja walutowa Integracja walutowa powinna być zawsze łączona z integracją gospodarczą Powinna być dopełnieniem strefy wolnego handlu, unii ce...

Finanse - wykład 6b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

Europejski System Walutowy 1978 - koncepcja ESW (Valery Giscard d'Estaing i Helmut Schmidt) 1979 - początek funkcjonowania ESW i zarazem ECU jako koszyk walut krajów EWG kursy centralne innych walut w stosunku do ECU obo...

Finanse - wykład 6c

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

Wszyscy członkowie Zarządu i gubernatorzy (prezesi) banków centralnych krajów „17” formułowanie założeń polityki pieniężnej (m.in. cele pośrednie polityki pieniężnej), ustalanie podstawowych stóp procentowych, tworzenie niezbędnych wytycznych dla prowadzenie polityki pieniężnej23 Skład Zarządu ...

Finanse - wykład 7

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

RYNEK MIĘDZYBANKOWY Rozliczenia, transakcje, rodzaje stóp procentowych2 WPROWADZENIE • Podstawowe pojęcia: rynek międzybankowy, rodzaje transakcji, terminy zapadalności transakcji, krzywa dochodowości, rozliczenia transakcji, płynność i jej kreacja.3 Rynek międzybankowy • Rynek międzybankowy t...

Finanse - wykład 8

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1281

RYNEK WALUTOWYKurs walutowy Kurs walutowy to cena jednostki waluty obcej wyrażona w jednostkach waluty krajowej - kurs bezpośredni Kurs walutowy to cena jednostki waluty krajowej wyrażona w jednostkach waluty obcej - kurs pośredniReżimy kursowe Kurs sztywny Kurs stały Kurs płynny Źródła podaży...

Finanse - wykład 9

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1015

Rynek kapitałowy2 Rynek pierwotny i wtórny • Rynek pierwotny - zakup od emitenta • Rynek wtórny - zakup od dotychczasowego posiadacza (płynno rynku wtórnego pozwala zamienia aktywa na gotówk)3 Rynek finansowy • Rynek pieniny • Ryne...

Geografia ekonomiczna - ekologia 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Beata Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Zmiany klimatyczne to przykłady zagroŜeń środowiska w skali globalnej Skutki zmian klimatycznych Anomalie termiczne Przesuwanie się stref klimatycznych Topnienie lodowców Wysychanie rzek i jezior Topnienie lodów Arktyki Rozmarzanie wieloletni...

Globalizacja - Bitcoin - 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Globalizacja
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

Jedna z pierwszych implementacji konceptu „kryptowaluty” • Cyfrowa (wirtualna), eksperymentalna waluta stworzona w 2009r. przez Satoshi'ego Nakamoto (postać nieaktywna, możliwy pseudonim); szczegóły techniczne opisane przez niego w artykule • Bitmoneta jest technicznie elektronicznym, indywidu...

Globalizacja - wirtualne waluty

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Globalizacja
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1148

Agenda 1. Pytania badawcze, cel, metoda, teza 2. Wprowadzenie: gospodarka bitmonet 3. Badanie Idealny pieniądz (synteza) Waluty świata Bitcoin a pieniądz (analiza) Podsumowanie 4. Wnioski: Przyszłość BTC? Cel badania, pytania • Cel o Weryfikacja sensu i możliwości istnienia globalnych, ...