Finanse - wykład 6c

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - wykład 6c - strona 1 Finanse - wykład 6c - strona 2 Finanse - wykład 6c - strona 3

Fragment notatki:

Wszyscy członkowie Zarządu i gubernatorzy (prezesi) banków centralnych krajów „17”
formułowanie założeń polityki pieniężnej (m.in. cele pośrednie polityki pieniężnej), ustalanie podstawowych stóp procentowych, tworzenie niezbędnych wytycznych dla prowadzenie polityki pieniężnej23
Skład Zarządu
Prezes, wiceprezes i czterech pozostałych członków wybranych spośród ekspertów w dziedzinie polityki pieniężnej i bankowości
wybrani przez rządy krajów członkowskich (głowy państw lub szefów rządów) po rekomendacji Rady Europejskiej (EU Council) i po konsultacjach z Parlamentem Europejskim i Radą Prezesów EBC24
Kompetencje Zarządu
Prowadzenie polityki pieniężnej zgodnie z wytycznymi Rady Prezesów i, w razie potrzeby, udzielanie wskazówek narodowym bankom centralnym
operacyjne zarządzanie EBC
wykonywanie zadań zleconych przez Radę Prezesów 25
Skład i kompetencje Rady Ogólnej
 Prezes, wiceprezes, gubernatorzy (prezesi) banków centralnych całej „27”
 W posiedzeniach Rady Ogólnej mogą uczestniczyć pozostali członkowie Zarządu EBC, Przewodniczący Rady UE oraz członek Komisji Europejskiej, ale bez prawa głosu.
 funkcje doradcze, gromadzenie informacji statystycznych, przygotowywanie raportów rocznych, standardów rachunkowych, przygotowywanie do wprowadzenia nieodwoływalnych kursów walutowych krajów, które nie przyjęły euro
 Radę Ogólną można uznać za organ tymczasowy. Zgodnie ze Statutem zostanie ona rozwiązana po przyjęciu wspólnej waluty przez wszystkie państwa członkowskie UE. 26
Niezależność
Eurosystem jest niezależny - żaden z jego organów nie może otrzymywać „instrukcji” z zewnątrz
Wspólnota i rządy krajów członkowskich nie mogą wpływać na członków organów decyzyjnych27
Gwarancje niezależności
Minimalna kadencja gubernatora (prezesa) - 5 lat - możliwy wybór na kolejną kadencję
minimalna kadencja członka zarządu - 8 lat - niemożliwy wybór na kolejną kadencję
usunięcie z urzędu możliwe tylko z powodu niezdolności do pełnienia obowiązków lub złamania prawa28
Transfer rezerw walutowych
Oprócz kapitału banki centralne krajów szesnastki, przekazały do EBC część swych rezerw walutowych (15% w złocie, 85% w USD i JPY)


(…)

… walutowych
Oprócz kapitału banki centralne krajów szesnastki, przekazały do EBC część swych rezerw walutowych (15% w złocie, 85% w USD i JPY)
 wkłady każdego z banków centralnych ustalane są proporcjonalnie do ich udziału w kapitale EBC
wysokość przekazanych rezerw określa się jako dziesięciokrotność kwoty subskrybowanego kapitału
transfer nie dotyczy krajów pozostających poza strefą euro

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz