Globalizacja - wirtualne waluty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Globalizacja - wirtualne waluty - strona 1 Globalizacja - wirtualne waluty - strona 2 Globalizacja - wirtualne waluty - strona 3

Fragment notatki:

Agenda
1. Pytania badawcze, cel, metoda, teza
2. Wprowadzenie: gospodarka bitmonet
3. Badanie
Idealny pieniądz (synteza)
Waluty świata
Bitcoin a pieniądz (analiza)
Podsumowanie
4. Wnioski: Przyszłość BTC?
Cel badania, pytania
• Cel
o Weryfikacja sensu i możliwości istnienia globalnych,
anonimowych, prywatnych, transparentnych walut
elektronicznych o automatycznie kontrolowanej podaży na
przykładzie systemu bitcoin.
• Pytania badawcze
Jakie cechy ma idealny pieniądz?
Czy istniejące waluty są idealnym pieniądzem?
Czy bitcoin jest (idealnym) pieniądzem?
Jaką siłę gospodarczą ma BTC? Czy może być
zagrożeniem?
Metoda
Obserwacja
Synteza teoretyczna
Analiza literaturowa
Analiza danych statystycznych
Hipotezy
• Bitcoiny wspomagają realizację wymiany dóbr, ale
nie są pełną realizacją konceptu współczesnego
pieniądza idealnego.
• Bitcoiny nie stanowią obecnie zagrożenia dla
istniejących walut.
• Zagrożenia związane z bitcoinami istnieją, ale wiążą
się z poboczną funkcją: anonimowością.
2) Gospodarka bitcoinów
WPROWADZENIE
Idea globalnych
prywatnych i wirtualnych walut
• Od wieluset lat zgłaszana potrzeba (libertariańska /
„austriacka”) waluty będącej poza ograniczeniami
tradycyjnych walut fiducjarnych i złota:
o Niemożliwej do kontrolowania przez władze pod względem podaży oraz różnego
rodzaju ingerencji
• inflacja monetarna/ luzowanie monetarne
• nierówna (niesprawiedliwa) dystrybucja podaży
o Kontrolowanej przez siły rynkowe
o Technicznie innowacyjnej, umożliwiającej wykorzystanie istniejących technologii
Koncept nie jest nowy - w czasach wojny secesyjnej:
„Ponieważ papier i druk były tanie, a prawo do emitowania
banknotów było bronione, jako jedno z praw człowieka,
również poszczególne jednostki podejmowały taką
działalność na własny rachunek.” [Galbraith]
o 7000 różnych rodzajów banktnotów
Realizacje walut wirtualnych
• Waluty o ograniczonym zasięgu
o Związane z grami (np. Second Life Linden, SLL w Second Life, złoto w World of
Warcraft, ISK w Eve Online)
o Związane ze społecznościami (systemy wzajemnej wymiany walut


(…)

… ze społecznościami (systemy wzajemnej wymiany walut
narodowych: LETSystem , wzajemne mikropłatności za określone zasoby:
dobra, artefakty, wiedzę: Ven , Facebook Credits, czy szerszy projekt
OpenMoney, Voucher-Safe),
• Niezależne waluty globalne
o emitowane komercyjnie (Digital World Currency, DWC, M-PESA)
o których emitenci są zorganizowani w stowarzyszenie Global Digital Currency
Association (np. e-gold , Pexunix , e-dinar , iGolder , gbullion , GoldMoney )
o niezależne projekty indywidualne (np. oparty na gotówce Rheingold )
o pseudo-waluty tworzone przez przedsiębiorstwa na potrzeby programów
lojalnościowych, np. punkty w programach CocaColi, punkty PayBack,
Microsoft Points czy bliższe w implementacji walutom Beenz i Flooz
o tworzone przez społeczności w postaci tzw. banków czasu (ang. time-based
currency…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz